Biuro prasowe

Identyfikacja wizualna

W celu umożliwienia redakcjom skorzystania z elementów identyfikacji wizualnej Zakładu Utylizacyjnego, Spółka udostępnia poniżej zestaw logotypów oraz zasady ich stosowania. Podmioty, które chcą wykorzystać elementy identyfikacji do innych celów niż przekazy o charakterze redakcyjnym winne najpierw skontaktować się z rzecznikiem prasowym i uzyskać zgodę.

znak_ZU_pl_v_1_RGB_S