Hermetyczna kompostownia w gronie 10 najlepszych krajowych inwestycji komunalnych

Hermetyczna Kompostownia znalazła się w gronie 10 najlepszych inwestycji wyróżnionych w konkursie „Top Inwestycje Komunalne 2020” organizowanym przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A., wydawcę serwisu PortalSamorzadowy.pl. Wirtualne wręczenie nagród odbyło się 27 maja podczas konferencji dla samorządów zorganizowanej pod hasłem „30 lat samorządów”.

W konkursie „Top Inwestycje Komunalne 2020” startowało w tym roku 110 projektów z całego kraju. Spośród nich Rada Konsultacyjna wraz z redakcją serwisu PortalSamorządowy.pl wybrały 25 zgłoszeń, które zostały ocenione przez Radę Konsultacyjną. Do finału weszły tak zróżnicowane projekty z całej Polski jak hale sportowe, drogi i ulice, szpital, muzeum.

Wśród zwycięskich 10 projektów znalazła się także gdańska hermetyczna kompostownia Zakładu Utylizacyjnego.

Nagroda w tak prestiżowym konkursie jak „Top Inwestycje Komunalne” to duże wyróżnienie. Tym ważniejsze, kiedy weźmiemy pod uwagę, jak duża była konkurencja – mówi Michał Dzioba, Prezes Zakładu Utylizacyjnego. To według mnie jest wyróżnienie dla wszystkich, którzy mieli udział w powstaniu tej inwestycji. Wśród nich należy wymienić przedstawicieli strony społecznej, pracowników Zakładu Utylizacyjnego, Urzędu Miasta – wszystkich, którzy wpłynęli na ostateczny wybór technologii,  funkcjonalności instalacji oraz na wybór rozwiązań minimalizujących uciążliwości zapachowe.

W Radzie Konsultacyjnej, która dokonała wyboru najlepszych inwestycji zasiadają doświadczeni samorządowcy, ekonomiści, menedżerowie, eksperci i urzędnicy pod przewodnictwem Andrzeja Dery, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Celem konkursu „Top Inwestycje Komunalne” jest wyróżnianie i promocja prorozwojowych, odważnych inwestycji komunalnych prowadzonych przez samorządy.

Uruchomiona oficjalnie pod koniec stycznia tego roku hermetyczna kompostownia jest odpowiedzią na potrzeby zagospodarowania rosnących ilości odpadów zielonych i bio. Budynek ma powierzchnię 1,3 hektara i łączną kubaturę 80 000 m3. Obiekt składa się z czterech głównych części: hali przyjęcia odpadów, hali kompostowania z 16 komorami intensywnego napowietrzania, łącznika operacyjnego oraz hali dojrzewania kompostu. Jego integralną częścią jest także zadaszony biofiltr wyposażony w dwa kominy. Hermetyczna kompostownia przetwarza rocznie 40 tys. ton odpadów biodegradowalnych.

Kompostownia w dużym stopniu reguluje procesy związane z dostarczaniem do Zakładu Utylizacyjnego i przetwarzaniem odpadów bio wysegregowanych przez mieszkańców. Ze względu na stan epidemii obowiązujący na terenie całego kraju nagrody zostały przesłane pocztą, a ich uroczyste wręczenie odbyło się wirtualnie.