GDZIE ODDAĆ ODZIEŻ I TEKSTYLIA?

Bardzo często po sprzątnięciu piwnic, przy przeprowadzkach, przy sprzątaniu mieszkań, gdy nastąpiła np. zmiana właściciela zostajemy z wypełnionymi po brzegi workami z nieużywaną odzieżą, kołdrami, pościelą czy starymi kocami. Okazuje się, że nawet po drobiazgowej selekcji na to, co dobre i co można jeszcze wykorzystać, a co już nie nadaje się do użytku, nagromadzonych tekstyliów jest tak dużo, że zastanawiamy się, gdzie to odpowiedzialnie wyrzucić.

Bezpłatnie
Od 4 maja PSZOK znajdujący się na terenie Zakładu Utylizacyjnego przyjmie od mieszkańców Gdańska bezpłatnie również odzież i tekstylia, służy temu specjalnie przygotowany kontener. Usługa dotyczy ilości, które wskazują na to, że zostały wytworzone w gospodarstwach domowych, a nie na przykład pochodzą z działalności gospodarczej. Co to oznacza w praktyce? Doświadczenie pokazuje, że nawet jeśli sprzątaliśmy mieszkanie przed przeprowadzką to będziemy mieli maksymalnie 5-10 worków 120 litrowych na gospodarstwo domowe.

Zgodnie z prawem
Unia Europejskiej podjęła działania w zakresie wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym. W Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rasy (UE) wskazała państwom członkowskim ambitne cele w zakresie odzysku i recyklingu odpadów. Do 2025 r. musimy poddawać recyklingowi 55% odpadów, do 2030 r. ma to już być – 60%, a do 2035 r. – 65%.  Również wskazała, że od 1 stycznia 2025 roku Państwa muszą uzupełnić selektywną zbiórkę o wyroby tekstylne*.
Gmina Gdańsk, która jest zobowiązana do podjęcia działań i ich raportowania, ustosunkowując się do wielu próśb mieszkańców o wcześniejsze wprowadzenie takiej możliwości, zarządzeniem nr 403/20 zmieniła regulamin usług świadczonych przez Zakład Utylizacyjny, wprowadzając w tym dokumencie poprawkę dot. przyjmowania przez tekstyliów i odzieży. Dlatego też, od maja Zakład prowadzi taką zbiórkę w Punkcie Selektywnego Zbioru Odpadów na swoim terenie.

Odpowiedzialnie
Mamy w swoich szafach bardzo dużo odzieży, często również pozbywamy się jej dzieląc z innymi czy przekazując do kontenerów na używaną odzież. Zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami na pierwszym miejscu stoi zapobieganie powstawaniu odpadów, czyli w przypadku odzieży warto kupować produkty dobrej jakości lub kupować ubrania z drugiej ręki, przerabiać na nowe to co stare lub przerabiać na coś z inną funkcjonalnością. Ogranicza nas tylko wyobraźnia.
W jaki sposób możemy dzisiaj odpowiedzialnie postępować z odzieżą? Do wyboru mamy:
– przekazanie koleżance, koledze, mamie… komuś komu może to posłużyć,
– przekazanie do kontenerów z używaną odzieżą (uwaga, wyrzucamy tu tylko dobrą, czystą odzież i bez dziur.  Warto o tym pamiętać, bo instytucje charytatywne muszą płacić za utylizację rzeczy do niczego się nie nadających, czyli tracą zamiast wspierać tą kwotą potrzebujących),
– koce możemy przekazać do schronisk dla zwierząt,
– możemy również skorzystać z cennych inicjatyw jak Givbox w Gdańskuhttps://www.facebook.com/laczynasgdansk/posts/1157180934466723/
– lub zorganizować w firmie punkt wymiany odzieży, na wzór np. tej funkcjonującej w ZU

“dzielna” szafa w ZU
“dzielna” szafa

Co dzieje z odzieżą, która trafiła do PSZOK?

Tekstylia trafiające w takie miejsca można podzielić na takie, które mogą mieć wartość dla recyklera, który szuka rzeczy o określonym składzie i czystości, są jednak i takie, które jej nie mają, jak: zanieczyszczone trwale stare kołdry, poduszki, ubrania z dziurami. Nie oznacza to jednak, że nie mogą one przydać się środowisku. Mogą zostać wykorzystane do produkcji energii elektrycznej i ciepła.

*art. 14 u.z.u.u.c.p.g. Obowiązek przyjmowania odpadów tekstyliów i odzieży przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych stosuje się od dnia 1 stycznia 2025 r.