Gdańszczanie pokochali „Czarne złoto ogrodników” – podsumowanie wspólnej akcji Zakładu Utylizacyjnego i Gdańskich Usług Komunalnych

1700 ton – tyle środka poprawiającego właściwości gleby, popularnie zwanego kompostem, zakupili w maju mieszkańcy Gdańska w ramach akcji „Czarne złoto ogrodników”. Promocja została przygotowana i przeprowadzona przez Zakład Utylizacyjny w Gdańsku i Gdańskie Usługi Komunalne – spółki miejskie pracujące na rzecz mieszkańców w obrębie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. W ramach promocji gdańszczanie mogli zakupić od 100 kg do maksymalnie 1 tony środka zarejestrowanego pod nazwą SK-8 przeznaczonego do upraw roślin ozdobnych i trawników w cenie złotówka za tonę z transportem gratis.

Akcja „Czarne złoto ogrodników” skierowana była do mieszkańców Gdańska, którzy dokonują opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie danej nieruchomości.

„Czarne złoto ogrodników” to nasz ukłon w stronę mieszkańców Gdańska. Chcemy im w ten sposób podziękować za ich codzienne wysiłki w segregowaniu odpadów. Doskonale wiemy, że nie zawsze jest to proste. Widzimy jednak, że gdańszczanom idzie to coraz lepiej. Dlatego zależało nam na okazaniu naszej wdzięczności, co zrodziło inicjatywę „Czarnego złota” – mówi Michał Dzioba, prezes Zakładu Utylizacyjnego

Akcja „Czarne złoto ogrodników” powstała z połączenia sił dwóch spółek:  Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku i Gdańskich Usług Komunalnych. Pierwsza z nich zajmuje się zagospodarowaniem odpadów komunalnych w sposób bezpieczny dla środowiska i ludzi i to ona dostarczyła środek poprawiający właściwości gleby.

„Czarne złoto ogrodników” przerosło nasze wszelkie oczekiwania. W ciągu zaledwie jednego miesiąca do mieszkańców naszego miasta trafiło ponad 1700 ton kompostu. Dzięki temu odradzająca się do życia przyroda uzyskała wymierne wsparcie – kontynuuje Michał Dzioba

Promocja nie byłaby możliwa bez zaangażowania Gdańskich Usług Komunalnych, które na co dzień zajmują się odbiorem odpadów od mieszkańców w jednym z sektorów miasta. W ramach akcji spółka była odpowiedzialna za dostarczanie tzw. kompostu pod wskazane adresy. Ze względu na duże zainteresowanie, GUK zwiększył w czasie trwania promocji częstotliwość transportów, tak by dostarczyć kompost do jak największej liczby mieszkańców.

Szybko okazało się, że dostawy dwa dni w tygodniu z wykorzystaniem jednego pojazdu, jak to pierwotnie planowaliśmy, to za mało. Dlatego zwiększyliśmy liczbę zaangażowanych osób i pojazdów tak bardzo, jak tylko było to możliwe. Woziliśmy kompost pięć dni w tygodniu, korzystając z dwóch pojazdów – mówi Bartosz Piotrusiewicz, Prezes Gdańskich Usług Komunalnych.

Możliwość zakupu kompostu na tak atrakcyjnych warunkach spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem wśród mieszkańców.

Przy okazji dostaw, które realizowaliśmy z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa, mogliśmy zaobserwować reakcję mieszkańców na naszą akcję. Była ona niezwykle pozytywna – mieszkańcy sami podkreślali, że teraz w praktyce widzą, dlaczego warto segregować odpady – relacjonuje Bartosz Piotrusiewicz.

„Czarne złoto ogrodników” pozwoliło zatem nie tylko ulepszyć glebę i wspomóc przyrodę w trudnym okresie panującej aktualnie suszy, ale spełniło także funkcję edukacyjną.

W namacalny sposób pokazaliśmy mieszkańcom Gdańska, że segregowanie odpadów ma sens, a każdy z nas może czerpać z niego wymierne korzyści – mówi Michał Dzioba. – Cieszymy się, że wspólnie z Gdańskimi Usługami Komunalnymi udało nam się sprawnie przeprowadzić promocję, która zakończyła się takim sukcesem. Myślimy o kolejnych akcjach, może w innej formule. Mamy też nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli współpracować jeszcze nie raz z GUK przy podobnych inicjatywach z korzyścią nie tylko dla samych mieszkańców Gdańska, ale także dla otaczającej nas przyrody.

Środek SK-8 poprawiający właściwości gleby, przeznaczony do upraw roślin ozdobnych i trawników znajdować się będzie w ciągłej sprzedaży także w kolejnych miesiącach. Aby go nabyć, wystarczy skontaktować się z nami, tel. 728 895 362; mail: mwawrzyniak@zut.com.pl