Gdańszczanie odzyskali ponad dwukrotnie więcej szkła! Podsumowanie roku obowiązku segregowania odpadów szklanych

Władze Gdańska oceniły efekty obligatoryjnej segregacji szkła w gminie, wprowadzonej rok temu. Mieszkańcy zdali egzamin z prośrodowiskowej postawy, selekcjonując do recyklingu ponad dwa razy więcej szkła, niż przed wprowadzoną zmianą. Kolejny milowy krok, do którego przygotowuje się Gdańsk, to obowiązkowa segregacja pozostałych surowców wtórnych, która wejdzie w życie 1 kwietnia 2018 r. 

Obowiązek segregowania szkła w Gdańsku wprowadzono 1 lipca ubiegłego roku. Celem było znaczące podniesienie poziomu recyklingu tego surowca. – Porównując okres przed wprowadzeniem obowiązkowej zbiórki szkła z drugim półroczem 2016 r. zanotowaliśmy wzrost masy szkła ponad dwukrotnie. Podobnie, jeśli zestawiamy ze sobą pierwszą połowę ubiegłego i obecnego roku. Szacujemy, że w 2017, rekordowym roku w przeliczeniu na mieszkańca odzyskamy ok. 16 kg szkła. 5 lat temu było to 10 kg mniej. To bardzo dobry wynik, który pokazuje, że mieszkańcy chcą odpowiedzialnie postępować z odpadami i ciągle się w tym kierunku rozwijają. Co więcej, ten wynik przekłada się na osiąganie przez Gdańsk tzw. poziomów odzysku surowców wtórnych, które wynikają ze zobowiązań, które przyjęliśmy w Polsce jako członek Unii Europejskiej. Przede wszystkim jednak jest to odczuwalne odciążenie dla gdańskiego składowiska i tym samym także dla środowiska, bowiem zebrane w ten sposób szkło trafia do huty, a następnie do ponownego użytku  wyjaśnia Piotr Grzelak, zastępca Prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej

Zakład Utylizacyjny, do którego trafia szkło z gdańskich pojemników, również wskazuje plusy takiej sytuacji. Jednym z priorytetów miejskiej spółki jest spowalnianie tempa zapełniania składowiska. – Mamy na tym polu progres i jasno wytyczone plany, które krok po kroku, wspólnie z mieszkańcami będziemy realizować. Przekształcamy się w centrum recyklingu,
a utylizacja na składowisku stanie się z czasem marginalnym elementem naszej działalności. Szacujemy, że 5 lat temu połowę masy odpadów trafiających na składowisko stanowiła tłuczka szkła, dziś jest to już tylko 15% i zamierzamy dalej ten wynik poprawiać
– mówi Michał Dzioba, prezes gdańskiego ZU.

Główny ciężar obowiązkowej zbiórki szkła od mieszkańców w ubiegłym roku wziął na siebie Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, odpowiedzialny za odbiór odpadów od mieszkańców. Ubiegłoroczne doświadczenia chce wykorzystać przy wprowadzaniu obowiązkowego odbioru kolejnych rodzajów surowców. – Uważam, że mieszkańcom łatwiej jest przyzwyczaić się do zasad odbioru odpadów, gdy są one wprowadzane etapowo. Wynik dla frakcji szkła jest obiecujący dla następnych surowców. Dla GZDiZ wprowadzanie szkła było ogromną operacją logistyczną i organizacyjną. To cenne doświadczenie, które chcemy przełożyć na jak najsprawniejsze wdrożenie obowiązku segregowania papieru, plastiku oraz metali, co nastąpi w Gdańsku 1 kwietnia 2018 r. – zapowiada Mieczysław Kotłowski, dyrektor GZDiZ.

Urząd Miejski oraz jednostki miejskie odpowiedzialne za gospodarkę odpadami od dłuższego czasu przygotowują się do wprowadzenia poszerzonego systemu. Zasady segregowania  organizacja systemu gospodarki odpadami jeszcze przez 8 miesięcy pozostają bez zmian. Jednak już od września będzie trwała długoterminowa kampania edukacyjna zapowiadająca szczegóły nowych, poszerzonych zasad segregowania.

System segregowania odpadów obowiązujący mieszkańców od 1 kwietnia 2018 r. będzie obejmował podział na: odpady biodegradowalne, szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne, odpady resztkowe.