Gdańszczanie chętnie sięgają po „Czarne Złoto Ogrodników”

Aż 632 tony środka poprawiającego właściwości gleby wyprodukowanego z odpadów bio zamówili mieszkańcy Gdańska, którzy wzięli udział w II edycji „Czarnego Złota Ogrodników”. Akcja pod taką nazwą została przygotowana i przeprowadzona przez Zakład Utylizacyjny w Gdańsku i Gdańskie Usługi Komunalne – spółki miejskie pracujące na rzecz mieszkańców w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi.

W ramach akcji mieszkańcy Gdańska mogli nabyć nawet 1 tonę środka zarejestrowanego pod nazwą SK-8 przeznaczonego do upraw roślin ozdobnych i trawników. Rejestrując udział w promocji uczestnicy mogli również skorzystać z usługi darmowego transportu, którą do 300 gospodarstw domowych zrealizowała spółka Gdańskie Usługi Komunalne. Kompost wraz z dostawą kosztował tylko 1 zł/tonę.

Preparat  SK-8 służy do poprawy właściwości wszystkich rodzajów gleb, m.in. w uprawie roślin ozdobnych i trawników, jako składnik dla upraw roślin doniczkowych czy balkonowo-tarasowych, a także w rekultywacji terenów zdegradowanych. „Kompost” produkowany przez Zakład Utylizacyjny posiada pozytywną opinię Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Akcja „Czarne złoto ogrodników” skierowana była do mieszkańców Gdańska, którzy dokonują opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie danej nieruchomości. Po raz kolejny w namacalny sposób mieszkańcy naszego miasta mogli przekonać się co oznacza recykling organiczny i jaki ma sens – mówi Michał Dzioba, prezes Zakładu Utylizacyjnego. –  Każdy z nas może czerpać z niego wymierne korzyści, i przyroda i człowiek. Przyroda zyskuje wsparcie w dwójnasób, odpady biodegradowalne są zagospodarowywane odpowiedzialnie czyli produkuje się z nich kompost, który potem wzmacnia gleby, szczególnie te o niskiej zawartości próchnicy. Człowiek, rzetelnie segregując odpady, przyczynia się do lepszej jakości produktu, który potem trafia jako nawóz do ogródków czy na działki.

Gdzie dwóch współpracuje, tam… kompost dociera

Akcja „Czarne złoto ogrodników” została zrealizowana dzięki połączeniu sił dwóch spółek:  Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku i Gdańskich Usług Komunalnych. Pierwsza z nich zajmuje się zagospodarowaniem odpadów komunalnych w sposób bezpieczny dla środowiska i ludzi i to ona dostarczyła środek poprawiający właściwości gleby. Z kolei Gdańskie Usługi Komunalne, które na co dzień zajmują się odbiorem odpadów od mieszkańców w jednym z sektorów miasta, dostarczały kompost pod wskazane adresy.

„Woziliśmy kompost prawie codziennie od 10 maja, korzystając z kilku pojazdów – mówi Bartosz Piotrusiewicz, Prezes Gdańskich Usług Komunalnych. – Dzięki tak sprawnej organizacji, udało nam się w ciągu 3 tygodni dostarczyć kompost mieszkańcom do prawie wszystkich dzielnic Gdańska”.