Ekstrema pogodowe a funkcjonowanie Zakładu

Zakład Utylizacyjny wyjaśnia powód zwiększonych w ostatnim czasie uciążliwości zapachowych. Plac dojrzewania kompostu oraz składowisko odpadów przyjęły w minionych tygodniach olbrzymie, ponadstandardowe ilości wody. W związku z powyższym oraz w połączeniu z dużą wilgotnością i wysoką temperaturą występuje wzmożona emisja uciążliwości zapachowych.

Związana jest ona głównie z zaburzeniem procesu kompostowania na placu dojrzewania oraz częściowo z brakiem możliwości kontroli procesów biologicznych w składowisku odpadów. Proces kompostowania powinien przebiegać przy dostarczeniu odpadom odpowiedniej ilości tlenu i wody. Ilość dostarczonej do dojrzewających pryzm wody znacząco odbiega od normy, więc proces przebiega w sposób niekontrolowany i wydłużony. Jednocześnie w porze nocnej znacząco spada prędkość wiatru co wpływa na sposób rozprzestrzeniania się przykrego zapachu. Każde przesilenia pogodowe (silne wichury, długotrwałe mrozy, nadzwyczajne ulewy czy upały) zaburzają funkcjonowanie składowiska oraz proces kompostowania. Warto podkreślić, iż w nocy z 14 na 15 lipca spadło tyle deszczu ile pracująca na terenie Zakładu podczyszczalnia odcieków jest w stanie przerobić w kilka miesięcy.

W takich okolicznościach 24-hektarowe składowisko oraz dwuhektarowy plac dojrzewania kompostu, które są na otwartej przestrzeni, zachowują się jak gąbka. W przypadku kwater składowiska nie ma możliwości temu zaradzić. Jednak w przypadku głównego źródła uciążliwości – placu dojrzewania kompostu, przygotowywana jest bardzo ważna inwestycja. Instalacja do kompostowania, która ma stanąć w miejscu placu, niezmiennie jest priorytetem spółki. Cel jest jednoznaczny – odczuwalne ograniczenie uciążliwości i częściowe uniezależnienie procesu kompostowania od warunków pogodowych. Prace nad tą inwestycją trwają nieprzerwanie od roku, za nami między innymi dialog techniczny z kilkunastoma firmami zainteresowanymi jej realizacją, w którym uczestniczyło również Stowarzyszenie Sąsiadów Zakładu Utylizacyjnego. Rada Interesariuszy Zakładu również jest na bieżąco informowana. Aktualnie trwa proces administracyjny w celu wydania zakresu Raportu Oddziaływania na Środowisko dla tej inwestycji. Jest to jednak duże przedsięwzięcie, dlatego przewidywany jego koniec to druga połowa 2018 roku.

Aby zminimalizować emisję Zakład ograniczył prace związane z przerzucaniem kompostu i dostosował je do warunków pogodowych, jednak nie jest możliwe całkowite zaprzestanie tej czynności, ponieważ niezbędna jest do prawidłowego przeprowadzania procesu technologicznego. Natomiast instalacja odgazowania składowiska pracuje po wiosennej modernizacji z pełną wydajnością. Zanotowano wzrost ilości odbieranego biogazu. Prawidłowo pracuje także instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.