Edukacja ekologiczna

Zasady segregowania odpadów

System segregowania w Gdańsku oparty jest o obowiązkową zbiórkę odpadów surowcowych: szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne, bio oraz resztkowe.

System segregacji w Gdańsku 

W kwietniu 2018 r. wprowadzono w Gdańsku bardzo istotną, z punktu widzenia efektywności zbiórki odpadów surowcowych,   zmianę w gospodarce odpadami. Zamiast dotychczasowego podziału na odpady mokre i odpady suche wprowadzono obowiązkowy system segregowania w podziale na: szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne, bio oraz resztkowe. Pojemniki do segregacji zlokalizowane są we wszystkich altanach śmietnikowych. Dodatkowo tzw. „gniazda” znajdują się też w ogólnodostępnych miejscach publicznych.

IMG_2711

Dlaczego Miasto Gdańsk zdecydowało się na wprowadzenie takiego systemu? 

Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej zobowiązaliśmy się do stopniowego zmniejszania ilości składowanych odpadów zmieszanych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, od lipca 2017 roku samorządy zostały zobowiązane do wdrożenia nowego systemu segregowania odpadów komunalnych. Celem tej zmiany jest zwiększenie poziomu i jakości odzysku surowców wtórnych i sukcesywne obniżanie ilości odpadów trafiających do składowania. Precyzują to przepisy unijne, które nakładają na kraje UE, w tym Polskę, osiągnięcie w 2020 roku pułapu 50% odzysku. W tej chwili ten pułap wynosi 30%.

 

Selektywna zbiórka odpadów surowcowych – obowiązek nas wszystkich

Praca wykonywana przez nas w domu ma ogromną wartość ekologiczną i przyczynia się z jednej strony do realizacji unijnych wytycznych przez Gdańsk, z drugiej, najistotniejszej, przyczynia się do ochrony naszego środowiska.

Segregacja odpadów „u źródła” oparta jest na systemie pięciopojemnikowym, w skład którego wchodzą:

  • pojemnik na metale i tworzywa sztuczne (żółty) – złom żelazny i metale kolorowe, folia aluminiowa, opróżnione puszki po żywności i napojach oraz zakrętki od słoików i metalowe kapsle, kartony po mlekach i sokach (tzw. tetrapaki) i opakowania wielomateriałowe, opakowania plastikowe po chemii gospodarczej , kosmetykach, artykułach spożywczych, plastikowe torby, worki, folie (PEHD), itp.;
  • pojemnik na papier (niebieski) – opakowania z papieru i tektury, gazety, katalogi, czasopisma, zeszyty, książki, papier szkolny i biurowy, itp.;
  • pojemnik na szkło (zielony) – opróżnione butelki po napojach, puste słoiki (bez nakrętek), szklane opakowania po kosmetykach, itp.;
  • pojemnik na BIO (brązowy) – obierki, skórki, resztki owoców i warzyw, resztki jedzenia, drobne gałęzie, skoszona trawa, ręczniki i chusteczki papierowe, itp.;
  • pojemnik na odpady resztkowe (szary) – to, czego nie można umieścić w pozostałych pojemnikach i nie nadaje się do recyklingu;

Informacje na temat zbiórki odpadów i zasad segregowania w Gdańsku dostępne są również na stronie internetowej: www.czystemiasto.gdansk.pl oraz www.guk.gda.pl

 

Skip to content