Edukacja ekologiczna

Konkursy

Konkursy dla uczniów szkół i mieszkańców są regularnie inicjowane przez Zakład. Zaliczają się do tego i te cykliczne jak „Sylwestrowy Konkurs Butelkowy” jak i te jednorazowe, organizowane przy różnych okazjach, np. akcjach poszczególnych szkół.

Konkurs Up-Cykle

Konkurs skierowany do studentów i absolwentów wyższych szkół artystycznych z całej Polski. Zadanie konkursowe to stworzenie innowacyjnego produktu codziennego użytku lub biżuterii min. w 80% z odpadów.
Jego cele to:

  • szerzenie idei upcyklingu jako elementu edukacji wychowawczej „społeczeństwa recyklingu”
  • propagowanie ekologicznego stylu życia i praktycznego wymiaru założeń Gospodarki Obiegu Zamkniętego
  • łączenie sztuki z formą użytkową poprzez ponowne wykorzystanie rzeczy kategoryzowanych jako odpad
  • inspirowanie mieszkańców Gdańska do zmiany własnych zachowań i twórczego wykorzystania odpadów poprzez podwyższanie ich wartości

Planeta Odzysku 2.0

To kolejna odsłona programu „Aktywne Sąsiedztwo”. Tym razem konkurs, realizowany na platformie grywalizacyjnej, skierowany był do wszystkich placówek podstawowych z gminy Gdańsk. Organizatorami tej edycji byli Zakład i Suez Północ sp. z o.o. Gracze odbywają tu wirtualną podróż po Gdańsku. W każdym z odwiedzanych punktów czekają na nich informacje i zadania, dotyczące poszczególnych obszarów gospodarki odpadami. W trakcie podróży grający dowiadują się m.in. czym jest gospodarka obiegu zamkniętego, jak powstaje kompost, jak właściwie segregować, a następnie odpowiadają na pytania sprawdzające nabytą wiedzę. Na koniec zdobyte punkty przyznawane są wybranej szkole biorącej udział w konkursie w ramach programu „Szkoła przyjazna środowisku”.

W ramach konkursu szkoły zgłaszały autorskie projekty centrum gospodarki obiegu zamkniętego, które mogłyby powstać na ich terenie. Projekty te musiały uwzględniać kilka obowiązkowych elementów, jak np. pojemniki na odpady surowcowe, zgniatarki czy poidełka, poza tym szkoły miały całkowitą dowolność w kreowaniu przestrzeni własnego Centrum GOZ. Dodatkowym elementem projektu była kampania edukacyjna, którą przeprowadzą placówki, a której celem jest zachęcenie młodzieży i członków społeczności szkolnej do postępowania zgodnie z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego. Organizatorzy konkursu przewidzieli nagrody dla dwóch najlepszych placówek.

fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

Sylwestrowy Konkurs Butelkowy

Akcja jest organizowana cyklicznie już od 10 lat. Jej organizatorem jest Rada Miasta Gdańsk przy ścisłej współpracy z ZU. W trakcie akcji nie tylko uczymy ekologii, zasad właściwego postępowania z odpadami ale dbamy też o bezpieczeństwo i pomagamy najbardziej potrzebującym. Prosta, trafiająca do wszystkich formuła konkursowa spotyka się rokrocznie z dużym zainteresowaniem. W ciągu ostatnich trzech edycji udało się wesprzeć organizacje pozarządowe kwotą ponad 14 000 zł.

Dziękujemy wszystkim za wsparcie akcji.

20170104_122541

fot. archiwum ZU/edycja 2017/2018

Skip to content