Edukacja ekologiczna

Imprezy

Zakład organizuje lub współpracuje przy organizacji wielu imprez dla mieszkańców o charakterze edukacyjnym, podczas których inicjuje działania do dzieci i dorosłych, podnoszące świadomość ekologiczną i wiedzę o gospodarce odpadami w Gdańsku.

Pomorskie Eko Forum

Pomorskie Eko Forum to wydarzenie organizowane jesienią, które wyznacza nowe trendy i kierunki rozwoju ochrony środowiska. Intensywność zmian, jakie zachodzą w ustawodawstwie, generuje potrzebę spotkań branżowych w regionie z udziałem przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej i biznesu.

Eko Forum to okazja do dyskusji na najbardziej aktualne tematy z zakresu gospodarki odpadami i jakości powietrza. Celem spotkania jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń i poglądów pomiędzy wszystkimi podmiotami działającymi w sektorze ochrony środowiska w regionie. Podczas konferencji będziemy poruszać aktualne tematy z branży ochrony środowiska, zwłaszcza z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym, rozbudowy, modernizacji i eksploatacji RIPOK, ale także jakości powietrza, ekomobilności i energetyki z udziałem ekspertów polskich i zagranicznych.  Zapewniając dostęp do wiedzy i informacji umożliwiamy szybsze wdrażanie najnowszych rozwiązań służących poprawie jakości środowiska naturalnego.

Pomorskie Eko Forum to nowa odsłona debaty o ochronie środowiska, którą organizujemy od czterech lat w Gdańsku (dotychczas podczas Smart Metropolia). Odświeżamy nieco formułę, tworząc nowe wydarzenie na mapie konferencji w regionie.

Pomorskie Eko Forum to także prezentacja dobrych praktyk, usług i rozwiązań technologicznych sprzyjających ochronie środowiska oraz spotkania przedstawicieli administracji samorządowej z ekspertami środowiskowymi. Odbiorcami PEF są samorządowcy wszystkich szczebli, przedstawiciele RDOŚ, WIOŚ, WFOŚ, przedstawiciele RIPOK, przedstawiciele sektora usług komunalnych, inwestorzy, projektanci, przedstawiciele świata nauki, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy oferujący rozwiązania, usługi i technologie kluczowe w branży ochrony środowiska.

IMG_4289

fot. archiwum ZU. Pomorskie Eko Forum 2018

Wielkie sprzątanie Gdańska-Południe

„Wielkie Sprzątanie” to wspólna akcja Zakładu Utylizacyjnego, Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Rad Dzielnic oraz jednostek miejskich odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami i tereny publiczne, tj. Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni oraz Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. Do przedsięwzięcia włączyły się także szkoły, spółdzielnie mieszkaniowe, lokalni aktywiści czy Straż Miejska. Patronat honorowy nad wydarzeniem roztacza prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz.

„Wielkie Sprzątanie” skierowane jest do mieszkańców Gdańska i ma na celu zarówno zintegrowanie społeczności wokół idei „Czystego Miasta Gdańsk”, jak również spięcie w całość mniejszych inicjatyw, polegających na sprzątaniu terenów rekreacyjnych w dzielnicach tworzących południową część miasta. Zakład Utylizacyjny chce także przybliżyć mieszkańcom tematy związane z systemem gospodarki odpadami, segregacją surowców wtórnych, a także możliwością bezpiecznego i  zgodnego z prawem pozbywania się odpadów komunalnych. W centralnych lokalizacjach akcji pojawią się zawsze punkty informacyjne Zakładu Utylizacyjnego, w których można porozmawiać o działalności Spółki, zapytać o plany inwestycyjne oraz o bezpłatne usługi świadczone dla mieszkańców.

20180421_124607
fot. archiwum ZU. Wielkie sprzątanie 2017

Bieg Czyste Miasto Gdańsk

Zakład Utylizacyjny w ramach współpracy z Radą Dzielnicy Ujeścisko – Łostowice organizuje imprezę cykliczną pod nazwą Bieg Czyste Miasto Gdańsk. Wydarzeniu towarzyszy zawsze festyn pn. Święto Południa Gdańska.

Impreza promuje zdrowy tryb życia jak i ochronę środowiska naturalnego – z naciskiem na społeczną dbałość o publiczne tereny rekreacyjne i sportowe. Rywalizacja odbywa się w kilku kategoriach wiekowych i na różnych dystansach. W biegach dzieci i młodzieży osobno startują dziewczynki oraz chłopcy. Z kolei w najważniejszej kategorii – Biegu Głównym – prowadzona jest klasyfikacja generalna według kategorii wiekowych.

Bieg_ZU_Edyta_Czapla_101
fot. archiwum ZU. Bieg CMG

Festyny z Radą Dzielnicy Jasień

Wydarzenia organizowane w ramach Programu Społecznego „Aktywne Sąsiedztwo”, których głównym celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców, przybliżenie funkcjonowania Zakładu i zwiększenie oferty wydarzeń rekreacyjnych w dzielnicy. Za nami już trzy edycje wydarzenia, planujemy już następne.

Podczas spotkania mieszkańcy mają możliwość poznania zasad funkcjonowania Zakładu, planów na przyszłość i obecnych inwestycji. Jest to też doskonała okazja na edukację w zakresie właściwego postępowania z odpadami.

Magdalena Ubysz_055

Bałtycki Festiwal Nauki

Bałtycki Festiwal Nauki jest imprezą popularno-naukową organizowaną od 2003 roku przez wyższe uczelnie województwa pomorskiego, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty branżowe oraz związane z nauką środowiska pozauczelniane.

Festiwal jest adresowany do szerokiego grona społeczeństwa Wybrzeża i regionu niezależnie od wykształcenia począwszy od przedszkola!

Każdego roku Zakład jest obecny na tym wydarzeniu. Na naszym stoisku uczymy i informujemy młodszych i starszych o gospodarce odpadami. Wspieramy również uczelnie materiałami dot. zasad systemu odbioru odpadów w gminie Gdańsk z naciskiem na selektywną zbiórkę odpadów.

Celem Festiwalu jest upowszechnienie tematyki i osiągnięć prowadzonych badań naukowych oraz przybliżenie ich społeczeństwu w możliwie zrozumiałej, atrakcyjnej formie, rozwinięcie ciekawości świata i radości z jego poznawania.

05 REmiasto

Ekofestyn podczas Święta Południa Gdańska

Święto Południa Gdańska to impreza integrująca mieszkańców w tej części miasta. Zakład Utylizacyjny jest współorganizatorem tego przedsięwzięcia. W ramach wydarzenia mieszkańcy bawią się i edukują m.in. w trakcie Ekofestynu, podczas którego można m.in. nadawać odpadom drugie życie, tworząc z nich latawce, przedmioty użytkowe czy zabawki.

01(2)

Cykl imprez miejskich

Zakład Utylizacyjny co roku uczestniczy też w kilkunastu imprezach miejskich, uruchamiając swoje stoisko edukacyjno-informacyjne. Głównym celem jest dotarcie do jak największej liczby mieszkańców z informacjami o tym jak prawidłowo segregować odpady i jak można odpowiedzialnie pozbywać się odpadów niebezpiecznych i nietypowych, korzystając z usług Zakładu.

Skip to content