Działania ograniczające wywiewanie odpadów

Zakład Utylizacyjny realizuje i rozwija działania zapobiegające wywiewaniu odpadów lekkich na okoliczne tereny.

Przedstawiciele miejskiej spółki, wraz z dyrektorem i pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej UM w Gdańsku, sołtys Otomina, przedstawicielem Rady Gminy Kolbudy, Stowarzyszenia Sąsiadów ZU, strażnikami miejskimi wspólnie weryfikowali na terenie Zakładu skuteczność zabezpieczeń oraz omawiali plany w tym zakresie. Wszyscy uczestnicy spotkania stwierdzili, że w przeciągu kilku ostatnich miesięcy, sytuacja wokół Zakładu się poprawiła – wywiewanych folii i papierów jest mniej, a te które się pojawią, są sprzątane. Niemniej, pozostaje jeszcze sporo do zrobienia i dlatego też ZU planuje wprowadzić kolejne rozwiązania.

Bariera ochronna

Stan aktualny: Boksy przeznaczone do gromadzenia tworzyw sztucznych, z których przy silniejszym wietrze wywiewane były folie i tworzywa plastikowe, w tym roku zostały zabezpieczone siatką. Co prawda wiele odpadów wywiewanych jest z przodu boksów, czyli tam, gdzie ze względów technologicznych nie można zastosować zabezpieczeń, ale i na to udało się znaleźć choć częściowe rozwiązanie. W pobliżu boksów ustawiona została wysoka bariera ochronna ze słomy.

Planowane działanie: Wkrótce bariera ma zostać dodatkowo podniesiona. Docelowo zaś na placu staną ruchome przepierzenia, zapobiegające wywiewaniu odpadów od czoła boksów.

Sito w hali

Stan aktualny: Plac przeładunku i dojrzewania, podobnie jak plac przy boksach, został dodatkowo zabezpieczony wysoką siatką.

Planowane działanie: Z placu dojrzewania kompostu do zadaszonej hali ma też zostać przeniesione sito, które przesiewa stabilizat. Dzięki temu zmniejszy się ilość foliowych worków wywiewanych podczas tego procesu.

Ogrodzenie

Stan aktualny: Teren składowiska w całości otoczony jest siatką, którą naprawiany jest na bieżąco. Dodatkową barierę dla porywanych przez wiatr odpadów stanowią też nowe nasadzenia wokół Zakładu. W tym roku zasadzono ok. 250 drzew, od strony ulicy Jabłoniowej.

Planowane działanie: Stałe monitorowanie stanu ogrodzenia i wykonywane jak najszybciej bieżące naprawy i dalsze, sukcesywne nasadzenia drzew.

Rekultywacja

Stan aktualny: W ostatnim czasie przeprowadzona została częściowa rekultywacja sektora A kwatery składowej. W praktyce oznacza to, że teren ten został przysypany grubą okrywą, a to rozwiązuje problem wywiewania odpadów lekkich z tej części składowiska.

Sprzątanie terenu Zakładu i okolic 

Stan aktualny: Gdy zaobserwowane jest wywiewanie odpadów poza teren Zakładu, lub mieszkańcy zgłoszą takie informacje, wysyłana jest ekipa sprzątająca, która pracuje w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

Planowane działanie: Najsilniejsze wiatry, a tym samym największe wywiewanie odpadów lekkich obserwowane jest na przełomie stycznia i lutego. Wówczas sprzątanie rozpoczyna się już o godz. 6.00 rano, a do przeprowadzania porządków poza terenem Zakładu kierowani są dodatkowi pracownicy z sortowni. Takie działanie podejmowane jest też doraźnie, w pozostałych miesiącach, gdy tylko zachodzi taka potrzeba.

Jednym z istotnych problemów, z którymi boryka się ZU, są podrzucane pod ogrodzenie odpady. Nie tylko te z gospodarstw domowych, ale też odpady wielkogabarytowe czy budowlane. Problem ten jest szczególnie widoczny od strony ul. Magnackiej. Przypominamy więc, że każdy mieszkaniec Gdańska, może bezpłatnie i w prosty sposób oddać odpady do ZU ? zarówno niebezpieczne, zużyte RTV, AGD, jak i papier, szkło czy makulaturę, na parkingu przy bramie nr 1 oraz na terenie Zakładu. Więcej informacji na temat możliwości oddania odpadów do ZU jest dostępnych jest tutaj:

http://www.zut.com.pl/zut/index.php?option=com_content&view=article&id=117&Itemid=102

http://www.zut.com.pl/zut/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=109&limitstart=1

Zachęcamy do odpowiedzialnego pozbywania się odpadów.

1-LOGO_CZYSTEMIASTO_KOLOR