Druga tura dialogu – Port Czystej Energii

Trwa dialog konkurencyjny z potencjalnymi wykonawcami spalarni odpadów w Gdańsku. Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem na temat postępowania.

Informacja o stanie postępowania (stan na 01.06.2016 r.)

W dniach 16-20 maja 2016 roku odbyła się druga tura dialogu konkurencyjnego na zadanie pn.: Zaprojektowanie, wybudowanie i zarządzanie, utrzymanie i eksploatację, ewentualnie z finansowaniem, Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku o nominalnej wydajności przetwarzania odpadów komunalnych do 250 000 Mg/rok w technologii rusztowej na potrzeby realizacji projektu ?System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej?.

W kolejnych dniach prowadzono negocjacje z:

  1. DALVEO Poznań Sp. z o.o.
  1. SITA Bałtycka Energia Sp. z o.o.
  1. Konsorcjum firm w składzie: ASTALDI S.p.A., TM.E. S.p.A. Termomeccanica Ecologia, TIRU S.A.
  1. ITPOK Gdańsk sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
  1. ITPOK Gdańsk Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie

Przedmiotem drugiej tury dialogu konkurencyjnego były konkretne zapisy projektu umowy PPP przygotowanej przez Zamawiającego i uwzględniającej uwagi od wykonawców zgłoszone po pierwszej turze negocjacji. Jednocześnie przeanalizowano uwagi do dokumentów dotyczących sposobu gwarancji strumienia odpadów do planowanego Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku.

Kolejna runda spotkań w ramach dialogu, w trakcie której strony będą kontynuować pracę nad projektem umowy PPP, wstępnie zaplanowana jest na koniec lipca br.

 

dialog stadion