Dodatkowa zbiórka odpadów opakowaniowych

Dyrekcja Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku, wychodząc naprzeciw pojawiającym się zgłoszeniom mieszkańców o potrzebie dokonania ponadstandardowych opróżnień kolorowych pojemników do zbiórki odpadów opakowaniowych udostępnianych przez Zakład na terenie Gdańska, informuje o doraźnym uruchomieniu zbiórki odpadów surowcowych makulatury i tworzywa sztucznego.
Dodatkowe kursy realizowane będą w dni robocze w godzinach pomiędzy godz. 22:00 a godz 6:00.

Jednocześnie prosimy kierowców, by nie zastawiali pojemników pojazdami a mieszkańców, by nie zanieczyszczali terenu wokół kolorowych pojemników i nie wyrzucali do nich zmieszanych odpadów komunalnych. Takie postępowanie ze strony mieszkańców uniemożliwia nam sprawną obsługę pojemników oraz odzysk surowca.

Odpady komunalne powinny trafić do specjalnie w tym celu przeznaczonych kontenerów udostępnianych przez zarządców zamieszkiwanej nieruchomości.