Dodatkowa możliwość oddania odpadów niebezpiecznych

Szanowni Państwo,

wprowadzamy zmianę w systemie udostępnienia kontenera na odpady niebezpieczne oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE), usytuowanego przed Zakładem (parking przy bramie wjazdowej do administracji). Kontener jest dla Państwa dostępny w następujące dni:

piątek – 6.00 – 18.00
sobota – 7.00 – 15.00
poniedziałek – 6.00 – 16.00

Każdy mieszkaniec Gdańska może w powyższych godzinach przywieźć odpady niebezpieczne oraz ZSEiE bez konieczności wjeżdżania na teren Zakładu.

Prosimy mieszkańców przywożących odpady niebezpieczne oraz zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny o zgłoszenie się do pracownika ochrony, który poinformuje o miejscu złożenia odpadów.

Odpady przyjmowane w ramach cotygodniowej zbiórki odpadów niebezpiecznych oraz ZSEiE:

Termometry, lampy rtęciowe, świetlówki

Środki ochrony roślin i ich opakowania

Rozpuszczalniki, odczynniki chemiczne

Farby, lakiery oraz opakowania po nich

Smary, środki do konserwacji drewna i metali

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: niesprawne telefony komórkowe, roboty kuchenne, suszarki, żelazka, lodówki, telewizory, komputery itp.

Zużyte baterie i akumulatory

Przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki

Przepracowane oleje