Dla przedsiębiorców

Obowiązki firm dot. odpadów

Zakład Utylizacyjny świadczy usługi zagospodarowywania odpadów z terenu wskazanego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.

Zachęcamy firmy, nie tylko te świadczące usługi wywozowe, ale również te, które mają do zagospodarowania odpady  komunalne z racji wykonywanej działalności, do skorzystania z naszej oferty dotyczącej odbioru i zagospodarowania tego typu odpadów. Przekazując odpady macie Państwo pewność, iż zostaną one zagospodarowane w zgodzie z wysokimi standardami unijnymi determinującymi tego rodzaju działalność. Zachęcamy do zapoznania się z warunkami odbioru i zagospodarowania odpadów w naszym zakładzie.

Bez tytułu