Dla mieszkańców

Objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych

Uwaga!

Od września 2017 roku objazdową zbiórkę odpadów niebezpiecznych prowadzi spółka Gdańskie Usługi Komunalne.

Informacje na temat zbiórki, w tym harmonogram, dostępne są na naszej stronie www spółki.

Odbiór i przewóz odpadów prowadzony jest przez pracowników uprawnionych do przewozu odpadów niebezpiecznych, oznakowanymi samochodami, posiadającymi atesty do transportu tego typu odpadów.

Samochody wyposażone są w kontenery wraz z pojemnikami na poszczególne rodzaje odpadów, stojaki ostrzegawcze, przenośne urządzenie oświetleniowe, środki ochrony indywidualnej itp.

Nieodpłatnie w ramach objazdowej zbiórki odbierane są następujące rodzaje odpadów:

 • Termometry, lampy rtęciowe, świetlówki
 • Środki ochrony roślin i ich opakowania
 • Rozpuszczalniki, odczynniki chemiczne
 • Farby, lakiery oraz opakowania po nich
 • Smary, środki do konserwacji drewna i metali
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: komputery, monitory, niesprawne telefony komórkowe, roboty kuchenne, suszarki, żelazka itp.
 • Zużyte baterie i akumulatory
 • Przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki
 • Przepracowane oleje

Podczas zbiórki nie będą odbierane następujące rodzaje odpadów:

 • Azbest
 • Papa
 • Odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej
 • Odpady nieoznaczone, niemożliwe do zidentyfikowania
 • Odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego.