Dla mieszkańców

Selektywna zbiórka surowców wtórnych

System segregowania odpadów w Gdańsku od kwietnia 2018 roku działa w oparciu o segregację obowiązkową (szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne, bio, resztkowe). Pojemniki na surowce zlokalizowane są we wszystkich altanach śmietnikowych, dodatkowo też w ogólnodostępnych miejscach publicznych).

Selektywną zbiórkę surowców z gniazd zlokalizowanych w miejscach publicznych od września 2017 roku prowadzi spółka Gdańskie Usługi Komunalne na zlecenie władz miejskich wypełniając zadania własne gminy. Dla wszystkich mieszkańców Gdańska nieodpłatnie udostępniane są pojemniki do segregacji szkła, makulatury i tworzyw sztucznych. Obsługa pojemników (ich opróżnianie oraz utrzymanie) nie wiąże się również z żadnymi kosztami dla mieszkańców.

Segregacja odpadów surowcowych, zapewnia lepszą jakość surowców i ich najefektywniejsze wykorzystanie. Umożliwia to też gminie osiąganie bardzo ambitnych poziomów odzysku surowców wtórnych, wynikających z przepisów gospodarki odpadami i świadczy o naszym odpowiedzialnym podejściu do kwestii ochrony środowiska.

45-50

Segregacja odpadów „u źródła” oparta jest na systemie pięciopojemnikowym, w skład którego wchodzą:

  • pojemnik na metale i tworzywa sztuczne (żółty),
  • pojemnik na papier (niebieski),
  • pojemnik na szkło (zielony).
  • pojemnik na odpady bio (brązowy)
  • pojemnik na odpady resztkowe (szary)

Informacje na temat zbiórki odpadów (harmonogram) i zasad segregowania w Gdańsku dostępne są również na stronach internetowych: www.guk.gda.pl oraz czystemiasto.gdansk.pl.

Skip to content