Dla mieszkańców

Kto odbiera odpady komunalne?

Na terenie Gdańska odbiór odpadów komunalnych koordynuje Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, który służy Państwu pomocą w przypadku dodatkowych pytań. Od kwietnia 2018 roku obowiązkowo segregujemy na pięć frakcji: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bio i resztkowe.

Oczywiście, ostatecznie te odpady trafiają do zagospodarowania do Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku.

Poniższy schemat wyjaśnia w bardzo uproszczony sposób co się dzieje z odpadami bytowymi, które trafiają do Zakładu Utylizacyjnego. Praca całej instalacji nastawiona jest przede wszystkim na jak największy odzysk surowców wtórnych oraz produkcja kompostu z odpadów biodegradowalnych.

Skip to content