Dla mieszkańców

Jak pomagamy mieszkańcom?

Zakład Utylizacyjny świadczy usługi z zakresu gospodarki odpadami na rzecz mieszkańców Gdańska i kilku okolicznych gmin. Rozwiązujemy dla Państwa liczne problemy dot. odpadów, wykonujemy wiele istotnych zadań. Między innymi:

  • odzyskujemy surowce wtórne (nie tylko makulaturę, szkło i plastik, ale też folie, tetrapaki, metale etc.)
  • bezpiecznie zagospodarowujemy odpady bytowe (resztkowe, biodegradowalne)
  • przyjmujemy od mieszkańców odpady nietypowe (np. gruz czy stare meble)
  • produkujemy certyfikowany „kompost” z odpadów biodegradowalnych
  • odzyskujemy biogaz ze składowiska i produkujemy z niego energię elektryczną oraz ciepło
  • realizujemy liczne działania na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej wśród mieszkańców

Jednym zdaniem – pomagamy Państwu odpowiedzialnie pozbyć się odpadów!

Warto podkreślić, że wiele usług i rodzajów przyjmowanych odpadów od mieszkańców Gdańska wykonywane jest bez dodatkowych opłat, ponieważ jest to finansowane w ramach comiesięcznej opłaty uiszczanej przez gdańszczan za zagospodarowanie odpadów.

Wszystkie odpady niebezpieczne przyjmowane przez Spółkę są zabezpieczane i trafiają do docelowych, specjalistycznych zakładów w Polsce. Zakład Utylizacyjny w Gdańsku nie składuje odpadów niebezpiecznych.

Korzystając z usług Zakładu mają Państwo gwarancję, że przekazane odpady zostaną zagospodarowane w bezpieczny sposób i zgodny z przepisami prawa.

Skip to content