Biuro prasowe

Informacje o Spółce

Zakład Utylizacyjny to spółka komunalna miasta Gdańska odpowiedzialna za zagospodarowanie odpadów – w sposób nowoczesny, zgodny z obowiązującym prawem i przyjazny dla środowiska. Spółka zarządza składowiskiem odpadów, funkcjonującym w gdańskich Szadółkach od kilkudziesięciu lat, oraz instalacją do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, która powstała w 2011 r. w wyniku gruntownej modernizacji i rozbudowy zakładu. Projekt modernizacji o wartości ponad 300 mln zł dostosował stare, prymitywne składowisko do zmieniających się przepisów prawa i wprowadzał europejskie standardy w zakresie funkcjonowania tego typu zakładów zajmujących się zagospodarowywaniem odpadów komunalnych.

Podstawowe informacje

  • Zakład zagospodarowuje odpady komunalne pochodzące od ok. 500 000 mieszkańców
  • W Zakładzie pracuje zespół 250 osób, z czego większość w systemie trzyzmianowym w ramach obsługi sortowni odpadów
  • Sortownia odpadów pracuje całodobowo sześć dni w tygodniu (przestój instalacji następuje w niedziele)
  • Na terenie Zakładu prowadzony jest dla mieszkańców PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych)
  • Do Zakładu trafia ok. 200 000 ton odpadów komunalnych rocznie
  • Zakład zajmuje teren ponad 70 hektarów
  • Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. istnieje od 1992 roku
  • Strategiczne zadania Spółki to:

– odzysk surowców wtórnych ze strumienia odpadów komunalnych

– składowanie odpadów, których nie da się już odzyskać w drodze pracy instalacji sortowniczej i nie można ich zagospodarować w inny sposób

– przetwarzanie odpadów biodegradowalnych (mokrych) w kompostowni tunelowej, a następnie wytwarzanie z nich certyfikowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi materiału polepszającego właściwości gleby (nazywanego popularnie „kompostem”).

 

  • Zakład Utylizacyjny inicjuje liczne działania prospołeczne i prośrodowiskowe, w tym realizuje autorski Program Społeczny „Aktywne Sąsiedztwo”

066