Sprzedaż surowców i produktów

Zostań partnerem ZU

Nasz Zakład, największy RIPOK w regionie północnym, eksploatator sortowni odpadów surowcowych i zmieszanych oferuje Państwu współpracę w zakresie sprzedaży surowców wtórnych.

Oferowane przez nas surowce i produkty pochodzą z obowiązkowego systemu selektywnej zbiórki „u źródła” oraz z procesu pozyskania ich w sortowni i innych instalacjach służących odzyskowi odpadów.

 śmieci

Skip to content