Sprzedaż surowców i produktów

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Elementy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przyjmowane są do magazynu odpadów niebezpiecznych i ZSEiE od przedsiębiorców.

Informacjami i pomocą służy Pani Magdalena Wawrzyniak pod nr telefonu 58 771 02 45, mail: mwawrzyniak@zut.com.pl

Skip to content