Sprzedaż surowców i produktów

Opakowania wielomateriałowe – TetraPak

Surowiec odzyskiwany w sortowni z odpadów suchych i zmieszanych (kartoniki po sokach, mleku, serach itp.). Asortyment oferowany w postaci zbelowanej.

Informacjami i pomocą służy Pani Magdalena Wawrzyniak pod nr telefonu 58 771 02 45, mail: mwawrzyniak@zut.com.pl

Skip to content