Sprzedaż surowców i produktów

Metale

Metale – pochodzą z odpadów komunalnych suchych i zmieszanych wysortowanych w sortowni jak również
z innych instalacji znajdujących się na terenie Zakładu (demontaż odpadów wielkogabarytowych, plac kruszenia odpadów budowlanych).

Metale po wysortowaniu dzielimy na:

  • opakowania z metali: stal, puszki aluminiowe,
  • metale nieżelazne: aluminium plastyczne, kable z miedzią, kable aluminiowe, mosiężna armatura i liczniki, miedź, przewody lakierowane i palone, mosiężne węże,

 

Informacjami i pomocą służy Pani Magdalena Wawrzyniak pod nr telefonu 58 771 02 45, mail: mwawrzyniak@zut.com.pl

Skip to content