Dezodoryzacja placu dojrzewania kompostu

Działania zmierzające do ograniczenia uciążliwości zapachowych to dla nas zadania priorytetowe. Dezodoryzacja pryzm kompostowych to jeden z elementów tych działań, ale nie jedyny. 2-hektarowy plac dojrzewania kompostu, to miejsce, gdzie na okres ok. 8 tygodni trafiają odpady biodegradowalne po procesie intensywnego kompostowania w hermetycznej hali. To czas kiedy uformowane w pryzmy odpady przechodzą proces tzw. stabilizacji. Badania wykazały, że właśnie plac dojrzewania jest miejscem najbardziej uciążliwym, dlatego na tym obiekcie skupiają się też działania Zakładu. Docelowo na placu ma powstać nowa kompostownia, gdzie trafiać będą wszystkie odpady mokre z systemu suche/mokre, a proces kompostowania zostanie całkowicie odcięty od środowiska zewnętrznego.

Jak wyglądają te zabiegi? Jeden raz w tygodniu specjalistycznym sprzętem prowadzone są opryski placu dojrzewania kompostu środkiem dezynfekcyjnym. Dodatkowo po przerzuceniu każdej pryzmy kompostowej, co ma miejsce średnio raz na dwa tygodnie, jest ona opryskiwana środkiem poprawiającym procesy mezofilne i działającym jednocześnie antyodorowo.  Środek HappyGreen, bo o nim mowa, aplikowany jest też każdorazowo do materiału mokrego, który po 21 dniach intensywnego kompostowania w hali opuszcza ją i trafia na plac.

Musimy pamiętać, iż przy tak dużych zakładach zagospodarowania odpadów jak nasz, a jest to największy zakład w Polsce, prowadzenie oprysków przynosi nieznaczną neutralizację zapachową i nie należy rozpatrywać tego działania osobno, a jako element większej całości w ramach redukcji uciążliwości.

Przebadaliśmy dużą paletę środków różnych producentów oferujących tego typu środki. Uznaliśmy, że ten przynosi najbardziej odczuwalną poprawę, choć tak jak już mówiliśmy, nasze testy pokazują jednoznacznie, że nie ma środka, który przynosi wysoką redukcję uciążliwości.
Opryski są jednym z elementów wspomagających działania, które zmierzać mają do zmniejszenia uciążliwości. Wiemy, że musimy też wdrażać i wdrażamy inne rozwiązania. Kluczowa jest tu przede wszystkim budowa nowej hali kompostowni w miejscu obecnego placu dojrzewania kompostu (główne źródło uciążliwości), który zostanie zlikwidowany w III kwartale 2017 roku.

 opryski-neutralizuja%cc%a8ce-na-placu-dojrzewania-kompostu

Opryski - plac dojrzewania kompostu

Opryski - plac dojrzewania kompostu