Decyzja środowiskowa oraz nowy kontrakt dot. budowy kompostowni

Zakład Utylizacyjny wszedł w kolejny etap prac na rzecz odczuwalnego zmniejszenia nieprzyjemnych zapachów. Spółka uzyskała decyzję środowiskową dla projektu budowy nowej, hermetycznej kompostowni odpadów organicznych oraz podpisała umowę na opracowanie studium wykonalności i niezbędnej dokumentacji tej inwestycji.

Zaburzony po lipcowej powodzi proces kompostowania kilku tysięcy ton przemoczonych odpadów, zgodnie z zapowiedziami, dobiega końca. Na placu dojrzewania kompostu, najbardziej uciążliwym elemencie funkcjonowania Zakładu, pozostało już tylko kilka pryzm z tamtego okresu. – Bardzo pomogło zintensyfikowanie przekazywania „świeżych” odpadów organicznych do innych zakładów, dzięki czemu odciążyliśmy instalację. W przyszłym roku będziemy zwiększać skalę wywozu odpadów i zmierzać do całkowitego opróżnienia placu. Po to by przygotować miejsce pod budowę nowej, hermetycznej hali kompostowni – wyjaśnia Wojciech Głuszczak, prezes Zakładu Utylizacyjnego. We wrześniu Zakład podpisał umowę z kolejnym przedsiębiorstwem na odbiór i zagospodarowanie odpadów organicznych. Dzięki temu część odpadów w ogóle nie będzie przetwarzana w Szadółkach i nie stanie się źródłem nieprzyjemnych zapachów. Obecnie Zakład przekazuje już ponad 100 ton odpadów dziennie.

Decyzja dla kluczowej inwestycji

Wywożenie odpadów poza Zakład to rozwiązanie tymczasowe. Kluczowe jest zbudowanie nowej kompostowni odpadów, która umożliwi zagospodarowanie najbardziej uciążliwych zapachowo odpadów w hermetycznych warunkach, a nie pod gołym niebem, jak do tej pory.

Uzyskanie decyzji środowiskowej to kamień milowy w procesie administracyjnym związanym z tym projektem. Wyłoniliśmy również spośród kilkunastu firm wykonawcę pełnej dokumentacji przedinwestycyjnej, który otrzymał czas do lutego. Równolegle prowadzimy badania geotechniczne na placu dojrzewania kompostu, na miejscu którego ma stanąć hala – tłumaczy Wojciech Głuszczak. Nowa kompostownia ma być oddana do użytku w trzecim kwartale 2018 r., plac oczyszczony zostanie rok wcześniej.

Równie ważne – informowanie

Równolegle Spółka zadbała o to, by o podejmowanych działaniach dowiedziała się opinia publiczna i decydenci. We wrześniu, na specjalnie zwołanej konferencji prasowej, o działaniach i planach ZU związanych z zagospodarowaniem uciążliwych zapachowo odpadów mówił Andrzej Bojanowski, zastępca prezydenta Gdańska oraz zarząd Zakładu. Ponadto na zaproszenie Spółki w spotkaniach i wizytacjach w Szadółkach wzięli udział gdańscy radni oraz posłowie z regionu. – Chcieliśmy, by osoby, które mają bezpośredni kontakt z mieszkańcami i odpowiadają na ich pytania, uzyskały informację z pierwszej ręki o źródłach uciążliwości i naszej strategii działań. Zorganizowaliśmy także specjalne posiedzenie Rady Interesariuszy Zakładu z udziałem eksperta Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – wyjaśnia Maciej Jakubek, członek Zarządu ds. technicznych. Podobna oferta zostanie skierowana dziś do rad dzielnic podczas kolegium zarządów tychże. Aktualne informacje dla zainteresowanych mieszkańców zawsze można znaleźć na stronie www.zut.com.pl, na Facebooku oraz otrzymać kontaktując się bezpośrednio z ZU.

Na zdjęciu: odwierty na placu dojrzewania kompostu w ramach prowadzonych badań geotechnicznych (niezbędnych do przyszłego zaprojektowania obiektu)

odwierty-na-placu-dojrzewania-kompostu