Ćwiczenia ze strażą, szkolenia, procedury – czyli przygotowanie Zakładu do pożaru

Nasza załoga oraz infrastruktura muszą być przygotowane do sytuacji kryzysowych, przede wszystkim zaprószenia ognia. Pożar w takiej instalacji jaką dysponujemy lub też na składowisku to bardzo poważne wyzwanie. Dlatego wypracowanie schematów działań w takich sytuacjach są nie do przecenienia. Służą temu wewnętrzne szkolenia z zakresu BHP, PPOŻ, wprowadzenie odpowiednich procedur, a także monitoring całego Zakładu i system alarmowy.

Jednak najlepsze nawet procedury to tylko teoria, mogą okazać się zawodne, gdy nie są podparte ćwiczeniami praktycznymi. Ostatnie wydarzenia w naszym zakładzie pokazały, że jesteśmy dobrze przygotowani na takie sytuacje. Pożar na placu rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych został opanowany jeszcze przed przyjazdem wozów strażackich. Właśnie dzięki praktycznym ćwiczeniom. W czerwcu 2014 roku wraz z pracownikami Komendy Miejskiej PSP (Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Gdańsku – Oruni)  uczyliśmy się jak reagować i współpracować w przypadku pożaru. Strażacy wielokrotnie gościli na terenie Zakładu, aby dokładnie rozpoznać istniejące zabezpieczenia, procedury, specyfikę infrastruktury oraz by wspólnie ze specjalistami ZU przeanalizować potencjalne zagrożenia i możliwe scenariusze rozwoju sytuacji kryzysowych.

Zwieńczeniem współpracy były ćwiczenia dla pierwszej i drugiej zmiany pracowników, które symulowały pożar w hali sortowni. Sprawdzono w praktyce system ostrzegania, ewakuację personelu oraz sprzętu, ewakuację i udzielanie pomocy poszkodowanym, gaszenie pożaru przez pracowników ZU oraz strażaków.

Do podobnych ćwiczeń planujemy zaprosić w najbliższym czasie nową Jednostką Gaśniczo-Ratowniczą nr 6 przy ul. Jabłoniowej (w bliskim sąsiedztwie Zakładu), która właśnie rozpoczyna swoją działalność. Po czerwcowym incydencie przeprowadzono też kontrolne próby alarmu PPOŻ.

DSC00829