Ćwiczenia ze Strażą Pożarną

Dobiegła końca kilkutygodniowa współpraca z Państwową Strażą Pożarną, w ramach której zarówno służby jak i przeszkoleni pracownicy Zakładu Utylizacyjnego przygotowywali się do skutecznego reagowania w przypadku pożaru.
Strażacy Komendy Miejskiej PSP (Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Gdańsku-Oruni)wielokrotnie gościli na terenie Zakładu, aby dokładnie rozpoznać istniejące zabezpieczenia, procedury, specyfikę infrastruktury oraz by wspólnie z specjalistami ZU przeanalizować potencjalne zagrożenia i możliwe scenariusze rozwoju sytuacji kryzysowej.
Zwieńczeniem współpracy były ćwiczenia dla pierwszej i drugiej zmiany pracowników,które symulowały pożar w hali sortowni. Sprawdzono w praktyce system ostrzegania, ewakuację personelu oraz sprzętu, ewakuację i udzielanie pomocy poszkodowanym, gaszenie pożaru przez pracowników ZU oraz strażaków.

Fotoreportaż z ćwiczeń