Budowa hermetycznej kompostowni osiągnęła 95% planu realizacji

Powoli zbliżamy się do końca budowy drugiej, hermetycznej kompostowni odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym. Inwestycja jest wykonana w 95% i za ok. 3 miesiące powinna wejść w fazę rozruchu technologicznego. Nowoczesna instalacja umożliwi przywrócenie procesu kompostowania odpadów biodegradowalnych, z tą różnicą, że będzie on przebiegał już całkowicie w zamknięciu, pod kontrolą i przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości zapachowych. Zarząd Zakładu przybliżył postępy prac podczas briefingu prasowego. Zaprezentował też poszczególne elementy instalacji.


Powstały już wszystkie zaplanowane obiekty, tj. hala przyjęcia odpadów, hala kompostowania z 16 komorami intensywnego napowietrzania, łącznik operacyjny oraz hala dojrzewania kompostu. Na ukończeniu są też już prace związane z instalacją systemu I stopnia oczyszczania powietrza poprocesowego. Cały czas pracujemy z wykonawcą na pomyślny finał, świadomi wagi tego przedsięwzięcia dla wszystkich okolicznych mieszkańców – mówi Michał Dzioba, prezes Zakładu Utylizacyjnego. Aby wykonać „końcówkę” planu inwestycji pozostają jeszcze do zamontowania m.in. elementy instalacji podczyszczalni czy biofiltra, które zostały zamówione lub są w przygotowaniu. Obecnie, do momentu uruchomienia i odbioru kompostowni, odpady bio, trafiające do Zakładu, są na bieżąco wywożone do innych instalacji w celu zagospodarowania.

Poważne problemy na rynku budowlanym, wzrost kosztów materiałów, deficyt pracowników, te kłopoty dotknęły mocno także naszego wykonawcę. To spowodowało nieznaczne przedłużenie się procesu zakończenia prac i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Dlatego niezbędne okazało się przesunięcie terminu formalnego zakończenia budowy na przełom 3 i 4 kwartału tego roku. Następnie instalacja wejdzie w etap testowych rozruchów technologicznych i zaczniemy w niej kompostować odpady – wyjaśnia prezes Zakładu. Faza rozruchu, przy mnogości zastosowanych różnych instalacji i urządzeń technologicznych, jest dość skomplikowanym i czasochłonnym procesem. Czas jego trwania zależy oczywiście od ewentualnych niedoskonałości, które się pojawią i koniecznego okresu do ich skorygowania. Niemniej, Zakład planuje sprawnie wejść w tryb pracy kompostowni przy wysokim obciążeniu.
Eksploatację kompostowni będzie koordynował nowo zatrudniony ekspert Zakładu, Krzysztof Cichon, który wcześniej pracował w firmie specjalizującej się w innowacjach w gospodarce odpadami.

Dokładnie takie rozwiązanie jakie zaprojektowaliśmy w Gdańsku nigdzie nie zostało zastosowane, ponieważ jest to inwestycja szyta na miarę i pod bardzo dokładne nasze wymagania – z naciskiem na ograniczenie uciążliwości. Nie jest to więc gotowy projekt skopiowany skądś w kraju czy za granicą. Niemniej, projekt przewiduje wykorzystanie kombinacji różnych urządzeń i instalacji, które są skuteczne i sprawdzone w polskich realiach gospodarki odpadami, m.in. w niedawno zbudowanej, nowoczesnej kompostowni w Poznaniu – wyjaśnia Krzysztof Cichon. Niezwykle istotne jest zyskanie dzięki tej inwestycji niezależności procesu kompostowania od warunków atmosferycznych. Instalacja powstała w miejscu placu dojrzewania kompostu, gdzie stale pod otwartym niebem ułożone były pryzmy z kilku tysięcy ton odpadów bio, a kontrola nad ich obróbką była ograniczona i uzależniona od warunków pogodowych, np. upałów czy ulewnych deszczy.

Nowa kompostownia to budynek o łącznej kubaturze rzędu 80 000 m3 i powierzchni 1,3 hektara, ma przetwarzać 40 tys. ton odpadów biodegradowalnych rocznie. Obiekt będzie się składał z czterech części: hali przyjęcia odpadów, hali kompostowania z 16 komorami intensywnego napowietrzania, łącznika operacyjnego oraz hali dojrzewania kompostu. Integralną częścią instalacji jest też biofiltr. Projekt „Budowy hermetycznej instalacji jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” realizowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020. Wartość kontraktu netto wynosi: 36.770.800 zł, z czego 68 % finansowane jest ze środków unijnych.