Budowa hermetycznej kompostowani oficjalnie rozpoczęta!

19 czerwca odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę hermetycznej kompostowni. Druga kompostownia ma przetwarzać 40 tys. ton odpadów biodegradowalnych rocznie. Dzięki niej Zakład Utylizacyjny dopasuje do potrzeb gdańszczan możliwości przerobowe, oraz zminimalizuje niedogodności zapachowe związane z procesem kompostowania frakcji biodegradowalnej. Ograniczenie uciążliwości zapachowych dla mieszkańców osiedli znajdujących się w sąsiedztwie Zakładu było jednym z najważniejszych celów postawionych projektantom tej inwestycji.

Hermetyczna kompostownia to kolejny po zakładzie termicznego przekształcania odpadów komunalnych projekt ZU z obszaru ochrony środowiska, realizowany ze środków unijnych. Wydarzenie poprzedziło oficjalne podpisanie aktu erekcyjnego, który został umieszczony w kapsule czasu, a następnie wmurowany pod budowę przyszłego obiektu.

Podczas uroczystości obecni  byli m.in. zastępca prezydenta ds. polityki komunalnej Piotr Grzelak oraz zastępca prezydenta ds. polityki gospodarczej Aleksandra Dulkiewicz. Piotr Grzelak podkreślił znaczenie tej inwestycji  dla mieszkańców okolicznych osiedli i dla rozwoju miasta. – Rozwój cywilizacji i rosnąca konsumpcja generują wiele wyzwań w obszarze zarządzania miasta w szczególności w obszarze gospodarki odpadowej. Tworzenie warunków do rozwoju w czystym i przyjaznym dla mieszkańców środowisku to zadanie dla miasta, dla nas wszystkich. Budowa hermetycznej kompostowni jest potrzebna ludziom i miastu, i jak wszystkie inwestycje, których celem jest poprawa jakości środowiska naturalnego,
jest integralną i ważną częścią strategii rozwoju naszego miasta.
 

Nowy obiekt będzie składał się z hali przyjęcia odpadów, 16 żelbetowych komór, hali dojrzewania kompostu oraz systemu biofiltrów oczyszczających powietrze, które wydobywa się z instalacji. Projektanci kompostowni postawili na rozwiązania, które pozwolą na zamknięcie procesów w hali, co z kolei przełoży się na minimalizację uciążliwości zapachowych. W tym celu cały proces kompostowania jest zhermetyzowany, wydłużony z 3 do 8 tygodni, oparty o intensywne napowietrzanie komór z frakcją bio a załadunek i rozładunek odpadów odbywa się w tzw. hali manipulacyjnej, bez konieczności otwierania hali budynku. Odpady po pierwszych pięciu tygodniach kompostowania łącznikiem operacyjnym – w odizolowaniu od otoczenia – będą przekazywane do hali dojrzewania kompostu, gdzie spędzą kolejne 3 tygodnie. W miarę potrzeby, czas ten będzie mógł być wydłużany.

Zastosowany zostanie wielostopniowy proces oczyszczania powietrza – oprócz biofiltra instalacja zostanie wyposażona w płuczki wodne i płuczki chemiczne.

Zaprojektowaniem i budową nowej hermetycznej kompostowni zajmuje się konsorcjum firm: EKONOVA, EKO TECH i AQUACOMS. W I kwartale przyszłego roku mają zostać zakończone próby końcowe instalacji, a cały obiekt zostanie oddany do użytku w II kwartale 2019 roku.