Briefing na placu budowy

Podsumowaliśmy kolejny, bardzo ważny etap budowy hermetycznej kompostowni na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. W piątkowym spotkaniu uczestniczyli Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta ds. zrównoważonego rozwoju i mieszkalnictwa, zarząd ZU, dziennikarze oraz przedstawiciele wykonawcy. Już po raz kolejny mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli władz miasta na placu budowy hermetycznej kompostowni. Tym razem spotkaliśmy się z okazji zawieszenia wiechy, po to aby omówić dalsze kroki podejmowane w celu realizacji projektu.

To jest ogromnie ważne dla okolicznych mieszkańców i całego miasta przedsięwzięcie. Nowa inwestycja ograniczy uciążliwości związane z procesem kompostowania odpadów biodegradowalnych oraz zwiększy możliwości przerobowe zakładu. Ilość odpadów bio stale wzrasta, w roku ubiegłym mieszkańcy Gdańska wysegregowali około 30 tysięcy ton, co daje 5% wzrost do roku poprzedniego. Budowa hermetycznej kompostowni jest zatem niezwykle potrzebna, bo jest odpowiedzią na rosnące wyzwania w obszarze zagospodarowywania odpadów komunalnych – powiedział Piotr Grzelak, Zastępca Prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju i mieszkalnictwa.

Takie wizyty służą ocenie tego, jak wykonawcy i inwestor wywiązują się ze swoich zobowiązań, są także możliwością do rozmowy na temat bieżącej sytuacji, wyzwań i planów oraz okazją by na własne oczy zobaczyć, jak idea i plan przeradzają się w realny obiekt. Jednym z elementów programu była wycieczka po budowanym obiekcie, którą przeprowadził członek zarządu ds. technicznych, Maciej Jakubek. – Jesteśmy za półmetkiem budowy, co wyraźnie widać w postępie prac. Na placu stanął wielki budynek o łącznej kubaturze rzędu 80 000 m3 i powierzchni  13 000 m2. Gdybyśmy chcieli przyrównać teren zajmowany przez instalację do innych, znanych nam z życia codziennego obiektów, to mamy tu do czynienia z prawie dwoma boiskami do piłki nożnej pod szczelnym dachem – przedstawił Maciej Jakubek.

Podczas wizyty goście mogli zaobserwować zaawansowanie prac, np. w konstrukcji zadaszenia, która jest już na ukończeniu, a także sprawdzić, jak postępują roboty prowadzone zarówno w środku jak i na zewnątrz hali, takie jak np. wylewanie posadzki.

IMG_6266