„Szadółki”. Poznaj prawdę o śmieciach

Szadółki to nazwa dawnej wsi położonej między Jasieniem i Kowalami. W jej sąsiedztwie powstał Zakład Utylizacyjny (ZU), stąd mieszkańcy Gdańska często mówią: “wysypisko Szadółki”. Zapraszamy Cię do poznania Zakładu – ten blog będzie przewodnikiem po “Szadółkach”.

Na początek – kilka słów o samych Szadółkach. Pierwsza historyczna wzmianka na temat wsi pojawiała się 1333 r., kiedy wielki mistrz krzyżacki Luther von Braunschweig nadał osadę o nazwie Schedirwicz gdańskiemu Szpitalowi św. Ducha. W źródłach historycznych pojawiają się również nazwy Schederkaw (rok 1334), Schiddelkow (1485, 1546), Czidelekow (rok 1780), Schüddelkau (rok 1790).

W 1874 Szadółki dołączyły do powiatu gdańskiego, a od 1921 r. należały do powiatu Gdańsk Wyżyny – jako wieś gromadzka. W roku 1951 ponownie zostały włączone do powiatu gdańskiego, jako wieś sołecka (od 1973 do 2000 r.). Obecnie Szadółki są częścią dzielnicy administracyjnej Jasień.

Więcej na temat ciekawej historii Szadółek w artykule pani Magdy Nowickiej, Przewodniczącej Zarządu Dzielnicy Jasień.

Krótka historia Zakładu Utylizacyjnego

Funkcjonowanie tego miejsca, potocznie zwanego wysypiskiem, rozpoczęło się w Szadółkach w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. W 1969 roku Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Pruszczu Gdańskim podjęło decyzję o lokalizacji wysypiska odpadów dla miasta Gdańska na terenie nieczynnego już wyrobiska żwiru w Szadółkach. Natomiast decyzją z roku 1971 przekazano użytki rolne o powierzchni 57,45 ha na terenie wsi Szadółki z przeznaczeniem na urządzenie wysypiska śmieci.

Od 1973 roku zakład funkcjonował jako wysypisko odpadów komunalnych, obsługując mieszkańców Miasta i Gminy Gdańsk oraz sąsiednie gminy.

Firma o nazwie Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. wyodrębniona została w wyniku prywatyzacji przedsiębiorstwa komunalnego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 1991 XXXVII/236/91. W rezultacie w Gminie Gdańsk, rozdzielono gospodarkę odpadami i ich utylizację od funkcji oczyszczania miasta i przewozu odpadów, a podmiotem zarządzającym wysypiskiem został Zakład Utylizacyjny sp. z o.o.

Więcej informacji o historii zakładu znajduje się na stronie ZU.

O czym będzie blog?

Głównym wątkiem bloga, oprócz bardzo interesujących informacji o historii Szadółek, będą informacje o tym, jak funkcjonuje Zakład Utylizacyjny, jak wygląda gospodarka odpadami komunalnymi w Gdańsku, jak nasze codzienne wybory przekładają się na funkcjonowanie tego miejsca. Ciekawych tematów i opowieści nie zabraknie. Sam zakład jak i gospodarka odpadami to bardzo złożone i wielowątkowe historie. Sprawdzimy:

  • co dzieje się z odpadami po przekroczeniu bramy ZU;
  • jakie dokładnie procesy zachodzą w zakładzie;
  • co trafia na przysłowiowe wysypisko;
  • jak działa system w mieście;
  • jak działania mieszkańców przekładają się na działania ZU;
  • i wiele wiele innych.

A dodatkowo – wspólnie wybierzemy się na wycieczkę do sortowni czy kompostowni i poznamy źródła specyficznych, nierzadko brzydkich zapachów oraz działania, jakie ZU podejmuje w kierunku ich niwelowania.

Blog będzie również źródłem informacji o działaniach prowadzonych przez ZU, skierowanych do mieszkańców Gdańska, głównie tych mieszkających najbliżej Szadółek.

Zapraszamy do odkrycia Szadółek!