O czym będzie blog?

O czym będzie blog?O nas. O Was. O odpadach i jak to wszystko razem funkcjonuje. Głównym wątkiem bloga, oprócz bardzo interesujących informacji o historii Szadółek, będą informacje o tym, jak funkcjonuje Zakład Utylizacyjny, jak wygląda gospodarka odpadami komunalnymi w Gdańsku, jak nasze codzienne wybory przekładają się na funkcjonowanie tego miejsca. Blog jest elementem kampanii informacyjnej Zakładu pn. „Dlaczego z Szadółek nie pachnie”. Ciekawych tematów i opowieści nie zabraknie. Sam zakład jak i gospodarka odpadami to bardzo złożone i wielowątkowe historie. Sprawdzimy:

  • co dzieje się z odpadami po przekroczeniu bramy ZU;
  • jakie dokładnie procesy zachodzą w zakładzie;
  • co trafia na przysłowiowe wysypisko;
  • jak działa system w mieście;
  • jak działania mieszkańców przekładają się na działania ZU;
  • i wiele wiele innych.

A dodatkowo – wspólnie wybierzemy się na wycieczkę do sortowni czy kompostowni i poznamy źródła specyficznych, nierzadko brzydkich zapachów oraz działania, jakie ZU podejmuje w kierunku ich niwelowania.

Blog będzie również źródłem informacji o działaniach prowadzonych przez ZU, skierowanych do mieszkańców Gdańska, głównie tych mieszkających najbliżej Szadółek.

Zapraszamy do odkrycia Szadółek!


Krótka historia Zakładu Utylizacyjnego

Funkcjonowanie tego miejsca, potocznie zwanego wysypiskiem, rozpoczęło się w Szadółkach w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. W 1969 roku Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Pruszczu Gdańskim podjęło decyzję o lokalizacji wysypiska odpadów dla miasta Gdańska na terenie nieczynnego już wyrobiska żwiru w Szadółkach. Natomiast decyzją z roku 1971 przekazano użytki rolne o powierzchni 57,45 ha na terenie wsi Szadółki z przeznaczeniem na urządzenie wysypiska śmieci.

Od 1973 roku zakład funkcjonował jako wysypisko odpadów komunalnych, obsługując mieszkańców Miasta i Gminy Gdańsk oraz sąsiednie gminy.

Firma o nazwie Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. wyodrębniona została w wyniku prywatyzacji przedsiębiorstwa komunalnego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 1991 XXXVII/236/91. W rezultacie w Gminie Gdańsk, rozdzielono gospodarkę odpadami i ich utylizację od funkcji oczyszczania miasta i przewozu odpadów, a podmiotem zarządzającym wysypiskiem został
Zakład Utylizacyjny sp. z o.o.

Na przestrzeni lat Zakład przechodził wiele przeobrażeń. Podwaliną do wprowadzania nowego była bez wątpienia wprowadzona w roku 2001 Ustawa o odpadach, która zrewolucjonizowała podejście do odpadów. Od roku 2009 Zakład rozpoczął ogromną inwestycję, dzięki której przedsiębiorstwo otrzymało swój obecny kręgosłup technologiczny, w tym instalację sortowni, kompostowni, podczyszczalni czy bioelektrowni. Kolejne lata to dalszy rozwój. Również w sferze komunikacyjnej. Ważnym elementem tych zmian był też rebranding.

logo ZU po rebrandingu w 2016 roku

Więcej informacji o historii zakładu znajduje się na stronie ZU.