Spacerem po zakładzie – waga

Są na mapie Zakładu Utylizacyjnego dwa miejsca, gdzie odpady rozpoczynają swoje nowe życie, jako surowce. To dwie wagi – tzw. nowa i stara, przez które codziennie przejeżdża nawet 400 samochodów! Jakie jest zadanie i rola wag? Sprawdźmy!

Każdy pojazd przyjeżdżający do zakładu musi przekroczyć ich bramy. To tu odbywa się też pierwsza klasyfikacja odpadów. Pracownicy wagi przyjmują deklaracje rodzaju odpadów od kierowców, zapisują wszystkie istotne informacje, w tym wagę na wjeździe w programie i kierują pojazdy do klasyfikatorów. Muszą być czujni, ponieważ bywają sytuacje, kiedy kierowca deklaruje inny rodzaj odpadów niż ma w dokumentach. Klasyfikatorzy weryfikują ostatecznie, czy to co w papierach, znajduje się też w pojeździe. Wtedy kierowca kierowany jest już do konkretnych obiektów, np.: sortowni, kompostowni czy na plac gabarytów.

Jak wygląda proces ważenia pojazdów i rejestracji rodzaju odpadu? Każdy z kontrahentów na stałe zajmujący się transportem odpadów musi być zarejestrowany w systemie wagowym. Firmy takie wyposażone są w karty zbliżeniowe, które ułatwiają cały proces – wystarczy przyłożyć kartę do odpowiedniego czytnika i już wiadomo, co dany samochód wwozi. Ostateczną ilość przywiezionych odpadów poznamy na wadze wyjazdowej. Tutaj różnica w wadze stanowi o ilości przywiezionego materiału. Nowe firmy oraz osoby prywatne są rejestrowane w systemie w momencie przyjazdu na wagę. Wymaga to skrupulatnego wywiadu, co wiąże się z dłuższym pobytem w tym miejscu.

Dlaczego są dwie wagi?

Nowa waga obsługuje głównie firmy i przedsiębiorstwa. To tu podjeżdżają wszystkie śmieciarki, które zbierają śmieci spod naszych domów czy bloków. W to miejsce przyjeżdżają także firmy, które w wyniku swojej działalności, wytwarzają odpady komunalne.

Do starej wagi, zlokalizowanej przy głównej bramie zakładu, kierowani są głównie mieszkańcy, Gdańska i innych gmin obsługiwanych przez zakład, którzy chcą skorzysta z PSZOKu, czyli Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, gdzie mogą nieodpłatnie oddać różnego typu odpady, które nie powinny trafiać do śmietnikowych altan, np. odpady wielkogabarytowe, tekstylia i odzież, opony samochodowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady poremontowe. Te ostatnie są limitowane ilością 2 ton/rok na nieruchomość.
Zapraszamy do obejrzenia filmu jak wygląda przekazywanie odpadów w PSZOK

Ważenie na “do widzenia”

Pojazdy wyjeżdżające z zakładu muszą też przejechać przez wagę, tym razem tzw. wyjazdową. Różnica w wadze pojazdu pokazuje, ile odpadów zostało pozostawionych w zakładzie. Przy wyjeździe wystawiane są też faktury, przyjmowane płatności od firm, które nie są stałymi kontrahentami. Na tej wadze obsługiwane są też pojazdy wywożące z ZU posegregowane odpady przeznaczone do dalszego recyklingu.

Wagi w liczbach:

  • 1000 ton – tyle odpadów codziennie trafia do zakładu
  • 400 obsługiwanych samochodów dziennie (a latem i w dni okołoświąteczne nawet 600!)
  • 6 dni w tygodniu – wagi czynne są od poniedziałku do soboty
  • 12 godzin dziennie – w dni powszednie nowa waga jest czynna od 6:00 do 18:00, a w soboty od 6:00 do 14:00. Stara waga czynna jest w dni powszednie w godz. 6:00-16:00. Potem pojazdy kierowane są na nową wagę
  • 7000 kroków – tyle w ciągu dziesięciu godzin pracy zrobiła jedna z pracownic wagi obsługując starą wagę
  • 6 osób pracuje na wagach w systemie zmianowym