Bilans odzysku surowców wtórnych

Specjaliści Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku opracowali bilans odzysku surowców wtórnych przekazywanych do recyklingu w latach 2012-2017. Raport w przystępnej formie kilkunastu infografik prezentuje postępy Gdańska w segregowaniu odpadów.

Specjaliści Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku opracowali bilans odzysku surowców wtórnych przekazywanych do recyklingu w latach 2012-2017. Raport w przystępnej formie kilkunastu infografik prezentuje postępy Gdańska w segregowaniu odpadów.

Z bilansu można się dowiedzieć, ile i jakiego rodzaju odpadów wytwarzają mieszkańcy Gdańska, ile papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metalu przypada na jedną osobę, w jakim stopniu Gdańsk wypełnia wynikające z przepisów poziomy odzysku oraz jak efekty wspólnej pracy mieszkańców i instalacji Zakładu Utylizacyjnego poprawiały się z roku na rok.

Te liczby pokazują też jak dużą poprawę przynoszą zmiany systemowe oraz jak bardzo mogą się do tego efektu ekologicznego przyczynić mieszkańcy. Choćby obowiązek wydzielania odpadów organicznych, wprowadzony w 2013 roku, przyniósł radykalny skok. Dzięki temu wyraźnie spadła ilość odpadów biodegradowalnych, które trafiają na składowisko. Również obowiązek segregowania szkła przyniósł podobny skutek – zapewnia Michał Dzioba, prezes Zakładu Utylizacyjnego.

Obecnie system segregowania odpadów w Gdańsku dzieli się na 3 obowiązkowe frakcje: szkło, odpady mokre (bio) oraz odpady suche. Ponadto można korzystać z ogólnodostępnych pojemników i dobrowolnie tam wyrzucać wydzielone: papier i tworzywa sztuczne. Od 1 kwietnia 2018 r. system będzie następujący: odpady bio, papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady resztkowe.

Dokument można pobrać tutaj – kliknij