Badania geotechniczne na placu dojrzewania kompostu

Spółka konsekwentnie realizuje kolejne zadania w ramach przygotowań do budowy nowej, hermetycznej kompostowni, która znacząco ograniczy uciążliwość zapachową.

Na placu dojrzewania kompostu, który jest głównym źródłem uciążliwości zapachowej emitowanej z Zakładu, wykonywane jest kilkadziesiąt odwiertów. Badania te są konieczne do przyszłego projektowania fundamentów, sposobu posadowienia budowli. Nośność podłoża sprawdzana jest do głębokości kilkunastu metrów.