Aż pięć inicjatyw społecznych ZU w raporcie “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2018”!

Tegoroczna edycja znanego w branży raportu wydawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu zawiera dwie praktyki długoletnie oraz trzy nowe inicjatywy zgłoszone przez Zakład Utylizacyjny. Organizatorzy podkreślają, że najnowszy raport zanotował aż 30-procentowy wzrost w porównaniu do zeszłego roku, zarówno pod względem liczby zgłoszonych praktyk, jak i liczby firm.

Premiera publikacji odbyła się 28 marca br. w Domu Towarowym Braci Jabłkowskich w Warszawie. W ramach wydarzenia prelekcję miał także prof. David Greyson, współautor publikacji „All In: The Future of Business Leadership”. W  raporcie znajdziemy przegląd  aktywności 229  firm oraz artykuły eksperckie.

Odnotowane w Raporcie inicjatywy długoletnie Zakładu Utylizacyjnego to funkcjonujący od 2016 roku program społeczny „Aktywne Sąsiedztwo” oraz działalność powołanej w 2014 r. Rady Interesariuszy. W ramach programu ZU rok rocznie przeznacza 500 tys. zł na inicjatywy, których beneficjentami są mieszkańcy gdańskich dzielnic Ujeścisko-Łostowice i Jasień oraz graniczących z Gdańskiem miejscowości Kowale i Otomin (Gmina Kolbudy). Elementami programu są zarówno wydarzenia plenerowe, jak również program grantowy dla szkół czy wsparcie dla działań oddolnych. Rada Interesariuszy natomiast stanowi forum wymiany informacji oraz dialogu na temat funkcjonowania Zakładu, jego wpływu na otoczenie, a także realizowanych i planowanych inwestycji. Członkami rady są przedstawiciele mieszkańców, członkowie Rad Dzielnic, Rad Sołeckich, urzędnicy, eksperci akademiccy, władze miasta i zarząd Zakładu Utylizacyjnego.

– Publikacja długoletnich inicjatyw w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu to dla nas ogromne wyróżnienie i potwierdzenie sensu podejmowanych przez nas działań. Utwierdza nas w przekonaniu, że wyznaczona droga dialogu ze stroną społeczną jest tą właściwą i docenianą. Jednak nie spoczywamy na laurach – rozwój firmy to także rozwój w innych obszarach społecznej odpowiedzialności biznesu. Jego przejawem są nowe, docenione przez specjalistów, praktyki: konkurs pracowniczy “Rowerem do pracy”, platforma grywalizacyjna „Planeta odzysku” oraz konkurs dla harcerzy „Sprawność Zero Waste” – mówi Michał Dzioba, prezes Zakładu Utylizacyjnego.

W ramach wspomnianych nowych praktyk ZU stworzył platformę online „Planeta odzysku”, na której poprzez naukę i zabawę gdańszczanie mogli poszerzyć swoją wiedzę na tematy dotyczące gospodarki odpadami oraz wziąć udział w grywalizacji  i wspomóc projekt jednej ze szkół biorących udział w akcji.

Na wsparcie zasługują także postawy pro-sportowe i pro-środowiskowe, dlatego Zakład zorganizował dla swoich pracowników konkurs „Rowerem do pracy”, w którym regularnie nagradzane są osoby, które przyjeżdżają do pracy na rowerze i tym samym przyczyniają się do promocji zdrowego stylu życia i ochrony środowiska.

Kolejną grupą z którą Spółka podjęła dialog byli harcerze – w związku z organizowanym Zlotem ZHP Gdańsk 2018 przygotowano ekologiczny konkurs na zaprojektowanie nowatorskiego graficznego wzoru sprawności harcerskiej „Zero Waste”. Konkurs to okazja do edukacji i zwrócenia uwagi na stan naszego środowiska. Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”  wydawany jest od 2002 roku. Z najnowszą  edycją można zapoznać się tutaj: (link)