Autor: Adrian

Oświadczenie Zakładu Utylizacyjnego: Finalny etap realizacji inwestycji hermetycznej kompostowni

25.09.2019
Złożenie wniosku o upadłość nie jest jednoznaczne z jej ogłoszeniem, niemniej ten fakt zmusza zarząd Zakładu Utylizacyjnego do rozważenia wszystkich możliwych scenariuszy zmierzających do jak najszybszego uruchomienia inwestycji oczekiwanej przez miasto oraz społeczeństwo. Należy podkreślić,…