Możliwe opóźnienia w opróżnianiu kolorowych pojemników

Uprzejmie informujemy, że w związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi oraz trudnościami w ruchu drogowym, mogą wystąpić opóźnienia w harmonogramie opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów…

Usługi dla mieszkańców i firm
Przywrócenie pracy biofiltra

Informujemy o przywróceniu pracy uszkodzonej w wyniku pożaru w dniu 18 listopada instalacji do odprowadzania powietrza z budynku kompostowni tunelowej.

Gospodarka odpadami
Pożar – Awaria biofiltra

Dyrekcja Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. informuję, iż z powodu pożaru materiału strukturalnego usytuowanego przy obiekcie kompostowni, awarii uległa instalacja biofiltra.

Gospodarka odpadami
Wyniki badań mikrobiologicznych

W okresie od lutego do października 2013 r., w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Sąsiadów Zakładu Utylizacyjnego Gdańsk Szadółki, przeprowadzono na terenie Zakładu badania, których celem było…

Ochrona środowiska
Zakończyliśmy zbiórkę odpadów niebezpiecznych

Trzecia już w tym roku zbiórka odpadów niebezpiecznych organizowana przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. dla mieszkańców Gdańska zakończona.

Usługi dla mieszkańców i firm
Zgłoszenie nadużycia

Jako spółka komunalna, działająca w obrocie gospodarczym, Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. przykłada dużą wagę do działania zgodnego z obowiązującymi regulacjami odnoszącymi się do prowadzenia…

Gospodarka odpadami
Prace związane z rozbudową systemu odgazowania

Szanowni Sąsiedzi, Mieszkańcy Gdańska, Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o w Gdańsku dążąc do zminimalizowania uciążliwości zapachowych informuje o rozpoczęciu planowanych wcześniej prac związanych z rozbudową…

Gospodarka odpadami
Zasady działania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Zakładu

Mieszkaniec Gdańska dostarczający odpady własnym transportem do Zakładu, zobowiązany jest do udokumentowania faktu zamieszkania na terenie Gminy Miasta Gdańsk poprzez okazanie: dokumentu tożsamości, lub oświadczenia…

Usługi dla mieszkańców i firm
Dodatkowa zbiórka odpadów opakowaniowych

Dyrekcja Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku, wychodząc naprzeciw pojawiającym się zgłoszeniom mieszkańców o potrzebie dokonania ponadstandardowych opróżnień kolorowych pojemników do zbiórki odpadów opakowaniowych…

Usługi dla mieszkańców i firm