Sprzątanie wokół terenu Zakładu (orkan)

Wzmożony wiatr wywiewa lekkie odpady, przede wszystkim folie, poza teren Zakładu Utylizacyjnego. Nasi pracownicy sukcesywnie sprzątają najbliższe okolice, starając się niwelować problem, który w ten…

Ochrona środowiska
Nielegalne wysypisko w okolicy ZU

Kilkaset ton odpadów organicznych - głównie liści i skoszonej trawy - znaleźli strażnicy miejscy i pracownicy Wydziału Środowiska gdańskiego magistratu.

Gospodarka odpadami | Ochrona środowiska
Ćwiczenia ze Strażą Pożarną

Dobiegła końca kilkutygodniowa współpraca z Państwową Strażą Pożarną, w ramach której zarówno służby jak i przeszkoleni pracownicy Zakładu Utylizacyjnego przygotowywali się do skutecznego reagowania w…

Gospodarka odpadami | Ochrona środowiska
Szanowni Sąsiedzi, Mieszkańcy Gdańska

Odnosząc się do ostatniej publikacji Gazety Wyborczej, Magazyn Trójmiejski, z dnia 14 lutego br. na temat działalności Zakładu Utylizacyjnego, która opierając się na wypowiedzi kilku…

Gospodarka odpadami | Ochrona środowiska