Wyniki badań mikrobiologicznych

W okresie od lutego do października 2013 r., w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Sąsiadów Zakładu Utylizacyjnego Gdańsk Szadółki, przeprowadzono na terenie Zakładu badania, których celem było…

Ochrona środowiska