To będzie rewolucja w sortowaniu odpadów – trwa modernizacja sortowni

To będzie rewolucja w sortowaniu odpadów – trwa modernizacja sortowni

Za nami drugi, kluczowy etap modernizacji sortowni w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku. Powstała strefa 2D sortowania odpadów wyposażona m.in. w automatyczne przenośniki bunkrowe, bardzo nowoczesne rozwiązanie w usprawniające proces przygotowania konkretnych frakcji surowców do przekazania recyklerom. Zamontowano też nową stację kompresorów. Prace weszły teraz w trzeci etap. Po zakończeniu modernizacji w naszym mieście będzie najnowocześniejszy tego typu obiekt na terenie kraju. A wszystko to za sprawą zainstalowanych najnowszej generacji separatorów optycznych, które są „sercem” zmodernizowanej instalacji.

Trwający obecnie trzeci etap obejmuje budowę linii do separacji automatycznego sortowania odpadów przestrzennych 3D wraz z budową nowej linii zasilającej dla odpadów tworzyw sztucznych i metali.

– Prowadzona modernizacja będzie rewolucją, jeżeli chodzi o sposób sortowania odpadów w naszej sortowni, w Zakładzie Utylizacyjnym. Przechodzimy z sortowania półautomatycznego na sortowanie w pełni automatyczne z ręcznym doczyszczaniem. Tym samym będziemy w stanie odzyskać co najmniej 85% surowców zawartych w odpadach. Jest to potężna zmiana jakościowa, jeżeli chodzi o sortowanie odpadów. Ta inwestycja jest tej chwili, można powiedzieć na półmetku i pierwsze efekty będziemy w stanie zobaczyć z tej inwestycji w czwartym kwartale tego roku – mówi Grzegorz Orzeszko, prezes Zakładu Utylizacyjnego.

Realizowana dzięki dofinansowaniu unijnemu modernizacja sortowni w Zakładzie Utylizacyjnymw Gdańsku sprawi, że będzie to najnowocześniejszy taki obiekt na terenie kraju. To wszystko za sprawą zainstalowanych najnowszej generacji separatorów optycznych, które są „sercem” zmodernizowanej instalacji i wykazują wysoką skuteczność wysortowania (nawet 95%) przy zredukowanym zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Zautomatyzowano także wiele procesów sortowania a docelowy układ technologiczny pozwoli wysortować z odpadów zdecydowaną większość surowców wtórnych.

Jakie prace będą wykonywane w ramach 3 etapu

Do montażu przygotowaliśmy już nowe urządzenia w strefie 3D automatycznego rozsortowania frakcji przestrzennej tworzyw sztucznych. Trwa także budowa nowej podlinii do sortowania tworzyw sztucznych oraz podlinii doczyszczania szkła i makulatury. Pozwolą nam one lepiej oraz szybciej doczyszczać poszczególne frakcje surowców a tym samym zwiększyć ilość wysortowanych odpadów.

– Mówiąc o doczyszczaniu mam na myśli wydzielenie z frakcji surowców zbieranych selektywnie elementów niepożądanych. Jeżeli szkło zbieramy do zielonych worków, to te worki trzeba potem usunąć. I ten proces chcemy umożliwić w instalacji sortowni na oddzielnej podlinii – mówi Jacek Gburek, kierownik sortowni w Zakładzie Utylizacyjnym.

Nowa kabina w sortowni

Co się zmieni w pracy sortowni po modernizacji?

Dzięki zwiększeniu zautomatyzowania poszczególnych linii sortowania, więcej surowców wtórnych trafi do recyklingu. Zmieni się też rola pracowników w instalacji. Przejdą oni z manualnego, tzw. pozytywnego sortowania surowców, czyli wyodrębniania ze strumienia odpadów tych, które do recyklingu się nadają, w rolę kontrolerów czystości surowca wydzielonego automatycznie. Dzięki temu wydajność pracy urządzeń i osób zatrudnionych w sortowni znacznie się poprawi.

Dotychczas w obiekcie sortowni przerabiane były główne strumienie odpadów resztkowych oraz odpadów tworzyw sztucznych i metali. W czwartym etapie planowane jest zainstalowanie nowych linii, do doczyszczania surowców z pojemników zielonych i niebieskich, czyli szkła i papieru.

Co do tej pory zrobiono?

Przypomnijmy, na II etapie prac modernizacyjnych zainstalowano 10 separatorów optycznych, 8 automatycznych przenośników bunkrowych, przebudowano 2 kabiny sortownicze, a całą strefę połączono 63 przenośnikami.

Zobacz także