7 potencjalnych wykonawców hermetycznej kompostowni

Do Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku wpłynęło 7 ofert na zaprojektowanie i budowę hermetycznej kompostowni. To ważny krok w kierunku realizacji kluczowej inwestycji, której efektem będzie odczuwalne ograniczenie emisji nieprzyjemnych zapachów.

4 oferty mieszczą się w budżecie, jaki Zakład Utylizacyjny zamierzał przeznaczyć na realizację tej inwestycji. Ceny wahają się od niespełna 29 do prawie 46 mln zł netto.  Teraz komisja przetargowa sprawdzi oferty pod względem wymogów formalnych, a także dokona ich oceny i wskaże wykonawcę.

– Jeśli w ustawowo przewidzianym terminie nie wpłyną żadne protesty ze strony uczestników przetargu, które mogą wydłużyć procedurę, umowę z wybranym wykonawcą chcielibyśmy podpisać w czerwcu, aby jesienią rozpocząć budowę. Zależy nam, aby rozpocząć możliwie szybko tak ważną inwestycję dla okolicznych mieszkańców – deklaruje Michał Dzioba, prezes Zakładu Utylizacyjnego.

Obecnie w Zakładzie Utylizacyjnym trwa opróżnianie placu dojrzewania kompostu – głównego źródła nieprzyjemnych zapachów – który za kilka miesięcy stanie się placem budowy nowej kompostowni. Odpady mokre, które segregują mieszkańcy nie trafiają już do istniejącej instalacji, lecz są wywożone do innych zakładów w Polsce. Ponadto toczy się przetarg na wybór inżyniera kontaktu. Zakład Utylizacyjny złożył również wniosek o dofinansowanie unijne na realizowanej inwestycji. Zakończenie budowy kompostowni przewidziane jest jesienią 2018 r.

05 Plac dojrzewania kompostu-maly