4 praktyki Zakładu w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki”

Forum Odpowiedzialnego Biznesu doceniło działania Zakładu Utylizacyjnego z zakresu CSR. Premiera tegorocznej, 18. edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki” odbyła się dziś, 16 kwietnia, o godz. 12.30.

Raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu to największy w Polsce przegląd działań z zakresu CSR firm i instytucji. Tegoroczna edycja jest rekordowa – znalazło się w niej 1696 praktyk zgłoszonych przez 214 firm, co oznacza wzrost liczby dobrych praktyk o ok. 10% w porównaniu z zeszłoroczną edycją.

Najdynamiczniej rozwijającym się obszarem dobrych praktyk okazały się te związane z ochroną środowiska – w porównaniu z zeszłym rokiem wzrost wyniósł tu aż 35%. Do najważniejszych działań w tej kategorii należą m.in. wysiłki służące ograniczeniu ilości zużywanego plastiku, spowolnieniu zmian klimatu, czy gospodarki obiegu zamkniętego.

Dobre  praktyki przedstawione w raporcie pokazane są też w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju, ogłoszonych  przez ONZ w 2015 roku.  Najwięcej praktyk wspiera realizację  cel 4. „dobra jakość edukacji” i cel 3. „dobre zdrowie i jakość życia”. To potwierdzenie trendu z poprzednich edycji. O ponad 100 proc. zwiększyła się liczba praktyk przyporządkowana celowi 5. „równość płci” oraz celowi 10. „mniej nierówności”. Odnotowany został również wzrost w realizacji celu 12. „odpowiedzialna konsumpcja i produkcja” – blisko o 60 proc. Koresponduje to z istotnymi z perspektywy najnowszej edycji raportu kwestiami środowiskowymi. Prośrodowiskowa aktywność leży u podstaw działalności Zakładu Utylizacyjnego, którego strategia zakłada przekształcenie w nowoczesne centrum odzysku i recyklingu. W trosce o środowisko naturalne kładziemy duży nacisk na edukację okolicznej społeczności, w tym najmłodszych. Edukacja jest bowiem kluczem do spowolnienia zagrażających nam zmian klimatu. Niezwykle cieszy nas, że nasze wysiłki w tym zakresie zostały docenione przez autorów raportu FOB – powiedział Michał Dzioba, prezes Zakładu Utylizacyjnego

Prośrodowiskowa aktywność leży u podstaw działalności Zakładu Utylizacyjnego, którego strategia zakłada przekształcenie w nowoczesne centrum odzysku i recyklingu. W trosce o środowisko kładziemy nacisk na edukację i informację, w tym dla najmłodszych. Edukacja jest bowiem kluczem do spowolnienia toczących się zmian klimatu. Niezwykle cieszy nas, że nasze wysiłki w tym zakresie zostały docenione przez autorów raportu FOB – powiedział Michał Dzioba, prezes ZU

W tegorocznej edycji raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu docenione zostały cztery praktyki Zakładu Utylizacyjnego: w kategorii praktyk długoletnich program „Aktywne Sąsiedztwo”, , konkurs „Rowerem do pracy” i współpraca z Radą Interesariuszy oraz nowa praktyka, eksperyment edukacyjny „Szanuję-segreguję”.

Projekt „Szanuję-segreguję” to eksperyment badawczo-edukacyjny przeprowadzony w 2019 wśród wybranych gdańskich rodzin. Dzięki udziałowi w programie uczestnicy poznali właściwe zasady postępowania z odpadami i zmienili swoje nawyki na bardziej przyjazne środowisku. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi projektu.

Z kolei konkurs „Rowerem do pracy” organizowany wśród naszych pracowników już 6 rok ma na celu popularyzację tego ekologicznego środka transportu ale też przyczynia się do ograniczenia zanieczyszczenia naszego środowiska. Promujemy takie zachowania.

Współpraca z działającą od 2014 r. Radą Interesariuszy, w skład której wchodzą mieszkańcy dzielnic sąsiadujących z Zakładem Utylizacyjnym: członkowie Rad Dzielnic, Rad Sołeckich, urzędnicy, eksperci akademiccy, władze miasta i zarząd ZU, umożliwia regularną wymianę informacji i wspólne wypracowywanie strategii działań Zakładu celem redukcji uciążliwości i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców.

„Aktywne sąsiedztwo” to trwający już czwarty rok program, w ramach którego Zakład działa na rzecz społeczności lokalnych, edukuje czy wspiera inicjatywy oddolne.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu to najdłużej działająca i największa organizacja pozarządowa w Polsce, zajmująca się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. Forum jest organizacją ekspercką, inicjatorem i partnerem kluczowych dla polskiego CSR przedsięwzięć.

Cały raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki” dostępny jest pod adresem: http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2019/.