Wizyta dyrektor RDOŚ w Zakładzie

Danuta Makowska, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, spotkała się wraz ze swoimi współpracownikami z władzami Zakładu Utylizacyjnego.

Wizyta w siedzibie ZU, na zaproszenie prezesa Wojciecha Głuszczaka, była okazją do omówienia zmian, które nastąpiły w Zakładzie przez ostatnie lata oraz planów na kolejne.

Podczas pierwszej części spotkania prezes, przedstawił działanie systemu gospodarki odpadami na terenie Gdańska, realizowane przez Spółkę zadania i przygotowywane inwestycje. Przede wszystkim ? budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów i hermetycznej hali na placu dojrzewania kompostu, która ma ograniczyć problem uciążliwości zapachowych. Przybliżono również prace w zakresie modernizacji systemu odgazowania kwater oraz rekultywacji zamkniętej części składowiska.

Podczas spotkania zarząd Zakładu Utylizacyjnego szczegółowo wyjaśnił też m.in. sposób pozyskiwania biogazu z kwater składowania odpadów, wytwarzania energiielektrycznej i cieplnej w znajdującej się na terenie Zakładu elektrowni oraz pozyskiwania certyfikowanego kompostu z odpadów mokrych segregowanych przez mieszkańców.

Po oficjalnej części spotkania przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zwiedzili teren Zakładu Utylizacyjnego wspólnie z członkiem zarządu, Maciejem Jakubkiem.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA