Zamów pojemniki na szkło, makulaturę i plastik

Zamów nowe pojemniki

Zamówienie pojemników na surowce wtórne (tzw. selektywna zbiórka) jest bardzo proste i nie wiąże się z żadnymi kosztami ani obszerną biurokracją. Dysponent danego terenu (np. wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia) musi wyznaczyć ogólnodostępne miejsce na nasze pojemniki, które Zakład udostępni i będzie opróżniał bezpłatnie. Istnieje również możliwość złożenia wniosku o zlokalizowanie pojemników na dogodnym terenie publicznym. Może to zrobić każdy mieszkaniec. W takim przypadku Zakład weryfikuje czy jest to możliwe i jeśli otrzymuje formalną zgodę to stawia w danym miejscu kolejne kolorowe pojemniki, których jest już w Gdańsku ponad 4000.

W celu zgłoszenia zapotrzebowania na pojemniki do selektywnej zbiórki wystarczy przesłać do nas wniosek na adres zut@zut.com.pl,  który musi zawierać zgodę właściciela/zarządcy terenu na ustawienie pojemników, mapkę ze wskazaniem dokładnej lokalizacji oraz liczbę i rodzaj pojemników.

W przypadku braku miejsca na cały zestaw możliwe jest udostępnienie mniejszej liczby pojemników (1 lub 2 sztuki). Wnioski można dostarczyć również do nas osobiście (sekretariat), przesłać faksem (58 322 15 76) lub pocztą.

Zachęcamy Państwa do zamawiania pojemników i segregowania surowców wtórnych!

 

W przypadku wątpliwości pomocą służy:

Marcin Skrzypczak, Inspektor ds. sprzętu i transportu

tel. 58 326 01 11