Zamówienia

Archiwum

Nazwa Opis Data publikacji
26/PN/2014 Wykonanie oceny wpływu przyłączanego źródła na warunki funkcjonowania systemu ciepłowniczego w Gdańsku oraz uzyskanie warunków przyłączenia dla Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO) 26.08.2014
25/PN/2014 Usługi naprawcze instalacji do płukania korytek napowietrzających w budynku kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o. w Gdańsku 26.08.2014
24/PN/2014 Dostawa noży i lemieszy do maszyn i urządzeń eksploatowanych przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku 22.08.2014
23/PN/2014 Dostawy ogumienia do maszyn i pojazdów należących do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. 01.08.2014
22/PN/2014 Dostawa koparki kołowej z chwytakiem łupinowym i mini ładowarki przegubowej z podziałem na zadania 25.07.2014
21/PN/2014 Usługi usunięcia wad i usterek instalacji do sortowania odpadów komunalnych. 22.07.2014
20/PN/2014 Usługi naprawy modułu wirnika rozrywarki do worków firmy Matthiessen. 16.07.2014
17/PN/2014 Usługi remontu i serwisowania jednostki kogeneracyjnej zainstalowanej w elektrowni biogazowej 04.07.2014
19/PN/2014 Sukcesywne dostawy środka czyszczącego 03.07.2014
16/PN/2014 Usługi naprawcze rurociągów wentylacyjnych w budynku kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o. w Gdańsku 01.07.2014
15/PN/2014 Sukcesywne dostawy substancji chemicznych do Zakładu Utylizacyjnego Sp. Z O. O. w Gdańsku 17.06.2014
14/PN/2014 Na odbiór i zagospodarowanie frakcji energetycznej z sortowania odpadów z podziałem na zadania: 13.06.2014
12/PN/2014 Zakup energii elektrycznej 16.05.2014
11/PN/2014 Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzonej działalności oraz ubezpieczenia komunikacyjne z podziałem na zadania 13.05.2014
10/PN/2014 Koszenie traw i chwastów na terenie zakładu unieszkodliwiania odpadów prowadzonego przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. 15.04.2014
9/PN/2014 Usługi usunięcia wad i usterek instalacjido sortowania odpadów komunalnych 02.04.2014
7/DT/2014 Dostawa koparki kołowej z chwytakiem łupinowym wraz z osprzętem 14.03.2014
 8/PN/2014  Dostawy taśm przenośnikowych do sortowni i kompostowni Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.  13.03.2014
 3/PN/2014  Badanie składu morfologicznego frakcji energetycznej odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem tendencji przyszłych zmian w jej strukturze  12.03.2014
 6/PN/2014  Dostawa bonów towarowych  10.03.2014
 4/PN/2014  Świadczenie usług bieżącej obsługi prawnej działalności prowadzonej przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.  07.03.2014
 5/PN/2014  Naprawa i wymiana ogumienia w maszynach i pojazdach należących do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.  05.03.2014
 2/PN/2014  usługi naprawcze ścian tuneli w budynku kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o. w Gdańsku  14.02.2014
1/PN/2014 naprawa instalacji odsiarczania biogazu 13.02.2014