Zamówienia

Archiwum

Nazwa Opis Data publikacji
8/PN/2015 Dostawa wózka widłowego 02.03.2015
7/PN/2015 Remont i serwisowanie jednostki kogeneracyjnej zainstalowanej w elektrowni biogazowej 18.02.2015
2/PN/2015 Wykonanie badań ilości i składu wód podziemnych, powierzchniowych i odcieków oraz wykonanie badań ścieków w punktach kontrolnych, przeprowadzenie pomiarów oraz oceny osiadania powierzchni składowiska, ocena stateczności skarp składowiska odpadów oraz pomiar geodezyjny kwater, wykonanie badań odpadów 05.02.2015
 1/PN/2015  Dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do separatorów balistycznych Parini.  05.02.2015
4/PN/2014 Reklamy zasad selektywnej zbiórki odpadów surowcowych w gminie Gdańsk, której operatorem jest Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku poprzez dyscyplinę sportową – piłkę ręczną mężczyzn 03.02.2015
3/PN/2015 Obsługa z zakresu public relations i promocji dla Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. oraz projektu budowy spalarni odpadów wdrażanego pod nazwą: „System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej” 30.01.2015
37/PN/2014 Sukcesywne dostawy olejów, smarów i materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń eksploatowanych w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o. o. w Gdańsku 23.12.2014
 36/PN/2014  Montaż i naprawę taśm przenośnikowych do sortowni i kompostowni oraz urządzeń mobilnych Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.  19.12.2014
35/PN/2014 Dostawa wózka widłowego Numer ogłoszenia 2014/S 245-431407 Data Przesłania do DZ.U.U.E. – 16.12.2014r. Data publikacji w DZ.U.U.E – 19.12.2014r. 19.12.2014
34/PN/2014 Dostawa bonów towarowych 03.12.2014
28/PN/2014 Sukcesywne dostawy odzieży, obuwia roboczego i ochronnego oraz ochron osobistych do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o 20.11.2014
 33/PN/2014  Wykonanie otworów hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich i badań podłoża oraz badań laboratoryjnych wód.  28.10.2014
27/PN/2014 Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie frakcji podsitowej o średnicy 0-100 mm o kodzie 19 12 12 pochodzącej z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych 22.09.2014
32/DT/2014 Projektowanie systemu odgazowania sektora 800/2 kwatery składowej w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o. 19.09.2014
31/PN/2014 na usługi remontu i serwisowania jednostki kogeneracyjnej zainstalowanej w elektrowni biogazowej 19.09.2014
29/DK/2014 “System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej” – zaprojektowanie, wybudowanie i zarządzanie, utrzymanie i eksploatacja, ewentualnie z finansowaniem, Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku o nominalnej wydajności przetwarzania odpadów komunalnych do 250 000 Mg/rok w technologii rusztowej. 17.09.2014
30/PN/2014 Promocji działalności prowadzonej przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. poprzez dyscyplinę sportu piłkę ręczną 12.09.2014