Zamówienia

Archiwum

Nazwa Opis Data publikacji
 17/PN/2015 Wykonanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia pn. „Budowa sektora nr 800/3 kwatery składowania odpadów komunalnych dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku Szadółkach” 22.05.2015
 20/PN/2015  Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzonej działalności, ubezpieczenia komunikacyjnego oraz ubezpieczenia środowiskowego 19.05.2015
 19/PN/2015  Usługi wykonania pięcioletnich pomiarów i badań elektrycznych w obiektach Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o. o.  07.05.2015
 16/PN/2015 Odbiór odpadów z podziałem na zadania. 04.05.2015
18/PN/2015 Na usługi ochrony fizycznej mnienia Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. 24.04.2015
13/PN/2015 Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów 15.04.2015
9/PN/2015 Remontu separatora wiroprądowego metali nieżelaznych Andrin typu SMAR 140. 02.04.2015
 12/PN/2015  Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenie powtórnej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (I etap), w ramach uzyskiwania pozwolenia na budowę dla I etapu inwestycji polegającej na budowie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku, zlokalizowanej na terenie Zakładu Utylizacyjnego Spółka z o. o., ul. Jabłoniowa 55, obejmującego budowę ogrodzenia i parkingu dla samochodów osobowych  27.03.2015
11/PN/2015 DRUK materiałów edukacyjno-informacyjnych 10.03.2015
10/PN/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych 05.03.2015