Zamówienia

Poniżej 30 000 euro

Nazwa Opis Data publikacji
8/NPU/2018 Zaproszenie do składania ofert na dostawę membran osmotycznych na instalację RO 13.02.2018
2/NPU/2018 Zaproszenie do składania ofert na montaż i naprawę taśm przenośnikowych 18.01.2018
1/NPU/2018 Zaproszenie do złożenia oferty na doczyszczanie surowców wtórnych w postaci opakowań ze szkła 09.01.2018
37/NPU/2017 Wykonanie badań ilości i składu wód podziemnych, powierzchniowych i odcieków oraz wykonanie badań odpadów w 2018 roku 03.01.2018
19/NPU/2017 Zaproszenie do złożenia ofert na doczyszczanie surowców wtórnych w postaci opakowań ze szkła 24.05.2017
15/NPU/2017 Zaproszenie do złożenia ofert na koszenie traw i chwastów na terenie zakładu unieszkodliwiania odpadów 31.03.2017
13/NPU/2017 Zaproszenie do złożenia ofert na przeprowadzenie audytu stanu Bhp i Ppoż. 09.02.2017
4/NPU/2017 Dostawa, montaż i rozruch silnika spalinowego Cummins QSL-9 oraz demontaż starego silnika. 09.02.2017
3/NPU/2017 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie badań ilości i składu wód podziemnych, powierzchniowych i odcieków oraz wykonanie badań odpadów. 30.01.2017
3467/DE-AR/2016 Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę membran osmotycznych do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku 23.12.2016
DUR/LC/2485/2016 Dokumentacja przygotowawcza dla przedsięwzięcia “Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” 05.09.2016
35/NPU/2016 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę gilotyny i zgniatarki do blach dla warsztatu sortowni ZUT 31.08.2016
26/NPU/2016 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę bębna magnetycznego do seperatora metali niezależnych typu SMAR 140 produkcji Andrin 25.05.2016
24/NPU/2016 Usługi sprzątania pomieszczeń biurowych, sanitarnych i socjalnych w obiektach Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku. 24.05.2016
997/DE-AR/2016 Dostawa membran osmotycznych 30.03.2016
558/DE-AR/2016 Sukcesywne dostawy substancji chemicznych 11.02.2016
2464/DPR-CM/2015 Wykonanie aplikacji na urządzenia mobilne dla Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. 30.07.2015
1721/DRP-MŁK/2015 Wykonanie aplikacji na urządzenia mobilne dla Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. 27.05.2015
884/DPT-PL/2015 Dostawa elektrozaworów pneumatycznych 3/2 MAC Valves model 36A-122860-9 24V do sortowników optopneumatycznych Titech 12.03.2015
5/NPU/2015 Świadczenie usług zarządzania projektem pn.:”System gospodarki odpadami dla matropolii trójmiejskiej” poprzez pełnienie funkcji Kierownika Jednostki Realizującej Projekt 03.03.2015
13.01.2015 Wykonanie opracowania prezentującego możliwości zmniejszenia uciążliwości odorowych Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. 21.01.2015