Zaangażowanie społeczne

Program “Aktywne Sąsiedztwo”

Pół miliona złotych w ciągu dwóch lat (2016 - 2018) przeznaczy Zakład Utylizacyjny na planowe działania, których wspólnym celem będzie podnoszenie jakości życia mieszkańców z najbliższego otoczenia firmy.

Program Społeczny “Aktywne Sąsiedztwo” obejmie dzielnice Ujeścisko-Łostowice i Jasień oraz graniczące z Gdańskiem miejscowości Kowale i Otomin (Gmina Kolbudy).

– Mamy świadomość swojego oddziaływania na otoczenie i tego, że dla okolicznych mieszkańców sąsiedztwo Zakładu bywa uciążliwe. Uznaliśmy już dawno, że naszym obowiązkiem jest pozytywne działanie na rzecz lokalnych społeczności, wykraczające poza gospodarkę odpadami i bieżące informowanie o naszej działalności. Chcemy wychodzić naprzeciw różnym potrzebom mieszkańców, stąd pomysł na Program Społeczny – wyjaśnia Wojciech Głuszczak, prezes Zakładu Utylizacyjnego.

Partnerami programu są Rady Dzielnic oraz Rady Sołeckie, a także lokalne organizacje pozarządowe. – Gdańsk jest otwarty na dialog i współpracę z mieszkańcami. Mamy tego kolejny dowód. Spółka komunalna działająca w tak specyficznej branży, w tak szczególnym otoczeniu jak Zakład Utylizacyjny musi być wyczulona na potrzeby społeczne. Program “Aktywne Sąsiedztwo” wpisuje się w politykę miasta i jest dobrą odpowiedzią na potrzeby mieszkańców – zapewnia Andrzej Bojanowski, zastępca prezydenta Gdańska.

infografika_aktywne_sasiedztwo_v03